Idrettens ID vilkår

Vilkår for bruk av Idrettens ID, for tredjepartsleverandører.

Idrettens ID (tjenesten) er utviklet i samarbeid med Buypass AS og gir en enkel og trygg innlogging til alle sentrale idrettssystemer. Tjenesten tilbys til aktører som er tilknyttet norsk idrett, dette for å sikre unik innlogging også i eksterne, kommersielle systemer.

Alle som ønsker gis tilgang til å opprette en Idrettens ID. Ved å benytte Idrettens ID opprettes en profil i Idrettens Sentrale Database (ISD). Idrettens Sentrale Database eies og driftes av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Personer som typisk benytter seg av Idrettens ID kan være utøvere, foreldre og foresatte til barn/unge, trenere, dommere, personer som innehar styreverv, kursdeltakere, ansatte i idrettslag, ansatte i sentrale organisasjonsledd og andre frivillige.

Alle norske personer som er registrert i Idrettens Sentrale Database, skal være verifisert med fødselsnummer. Idrettens Sentrale Database oppdateres regelmessig mot offentlige registre. Mer informasjon om idrettens håndtering av personopplysninger finner du i personvernerklæringen.

Som leverandør av tjenester til norsk idrett, er du ansvarlig for å etterfølge de krav NIF stiller til håndtering av personvern og personopplysninger.

 

Leverandør av Idrettens ID

Drift og utvikling av Idrettens ID leveres av Buypass AS.

 

Bruk av Idrettens ID (tjenesten)

  • Tjenesten skal ikke benyttes på en måte som er i strid med NIFs lov eller formålet med de andre ulike tjenestene.
  • Tjenesten skal kun benyttes til avtalt formål og kan ikke videreformidles til andre enn de som er avtaleparter.
  • Det skal ikke publiseres innhold eller annet materiale som er upassende, uanstendig, støtende eller nedverdigende eller på annen måte i strid med Idrettens grunnleggende verdier.
  • Det skal ikke publiseres innhold i form av tekster, bilder o.l. som noen har rettigheter til, uten avtale med rettighetshaveren.
  • Bruk av enkelte produkter og tjenester levert av NIF og/eller tredjeparter, kan være underlagt egne vilkår.
  • Tilgjengelige personopplysninger via tjenesten skal ikke benyttes til andre formål enn det som er avtalt med NIF.
  • Integrasjonspartner skal ikke endre sikkerhetsinnstillinger eller på annen måte forsøke å skaffe seg utilsiktet tilgang til informasjon eller tjenester som den ikke har rettigheter til.
  • Idrettens ID skal ikke benyttes til andre formål enn det som er intensjonen med tjenesten.

Bruk av tjenesten i strid med disse vilkårene kan medføre sanksjoner i henhold til Idrettens regelverk. NIF forbeholder seg retten til å fjerne innhold eller sensurere materiale som strider mot disse vilkårene.

 

Endring av vilkårene

Som bruker av tjenesten er du til enhver tid pliktig til å kjenne til og godta vilkårene for bruk av tjenesten. NIF kan endre disse vilkårene uten varsel.

 

Nedetid på tjenesten

NIF og Buypass AS kan utføre vedlikehold og/eller oppgradering av denne tjenesten eller tilknyttede tjenester. Dette kan medføre at hele eller deler av tjenesten er utilgjengelig. NIF vil tilstrebe å varsle forut for nedetid.

 

Oppdatering og oppgradering av tjenesten

NIF utvikler og fornyer sine tjenester kontinuerlig, noe som kan medføre endring i teknologi og tjenester. Som bruker av tjenesten er du til enhver tid pliktig til å sette deg inn i tekniske endringer og oppdateringer som kan påvirke bruken av tjenesten. Endringer blir varslet til teknisk kontaktperson som er oppgitt ved avtaleinngåelsen, eller via åpne kanaler.

 

Synliggjøring av samarbeidspartnere og annonsører

For å sikre gode tjenester til norsk idrett, vil NIF tilgjengeliggjøre tjenester fra verdiøkende tredjeparter, digitale annonser og logo til sponsorer av ulike tjenester. Tilsvarende gjelder for tjenester som tilgjengeliggjøres av organisasjonsledd tilknyttet norsk idrett.

Inntekter fra denne type annonsering skal i størst mulig grad gå til aktivitet, men kan også benyttes til videreutvikling og drift av norsk idrett.

 

Synliggjøring av digitale forretningskonsepter som kan gi inntekter til norsk idrett

NIF vil tilgjengeliggjøre en del digitale tjenester som vil kunne gi inntekter til organisasjonsledd tilknyttet norsk idrett. Disse vil kunne bli synliggjort i ulike digitale tjenester, og en del av disse vil ha egne vilkår for bruk. Hensikten med denne type tjenester er å tilrettelegge for at mer av idrettens potensiale for inntekter går tilbake til norsk idrett.

 

Analyse og utlevering av anonymiserte brukerdata

NIF kan benytte brukeratferd til å forbedre tjenester og/eller informasjon. I tillegg kan det aggregeres og utleveres statistikk knyttet til synliggjøring og klikk på digitale annonser. Denne type analyser og statistikk gjøres ved bruk av anonymiserte data.