Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Idrett og utfordring

"Idrett & Utfordring" er en økonomisk ordning, som bydelene i Oslo kan søke midler fra, hvor idretten benyttes som verktøy for ungdom i alderen 12 - 19 år som står i fare for å utvikle uønsket adferd. Det legges stor vekt på det sosiale aspektet i og rundt aktivitetene. Denne siden er for bydelene som søker/rapporterer.

Er du på jakt etter mer informasjon om idrett og utfordring klikk her.

Ordningen er støttet av Oslo kommune.

  Idrett og utfordring er et forebyggende ungdomstiltak som drives i samarbeid med bydelene. Målet er å oppnå positiv vekst og utvikling hos ungdom gjennom fysisk aktivitet og et tverrfaglig samarbeid. I Idrett og utfordringsgruppene får utvalgte ungdommer være med på spennende og litt uvanlige idrettsaktiviteter. Oslo Idrettskrets gir støtte til bydelene for å drive gruppene, og har som mål at alle bydeler skal ha minst én Idrett og utfordringsgruppe.

  Tiltaket er finansiert av Oslo kommune. 

  Idrett og utfordring - veiledning og kriterier for søknad

  Idrett og utfordring 2017 -  Søknadsskjema.

  Praktiske opplysninger om utfylling av søknaden:
  Søknaden skal leveres på prosjektets standardiserte skjema på e-post til hege.skau@idrettsforbundet.no eller pr. post til Oslo Idrettskrets, v/ Hege Walsig Skau, Idrett og Utfordring, Ekebergveien 101, 1178 Oslo.

  Søknadsfrist er 15. januar hvert år.

  Ved spørsmål, kontakt Hege W. Skau på tlf. 911 32 364 eller på e-post til hege.skau@idrettsforbundet.no

  Rapporten må ta utgangspunkt i søknaden. Det er ikke fast krav til lengde, men alle aktuelle forhold rundt prosjektgruppen må belyses. Frist for innlevering er 15. januar hvert år. Fristen for å ettersende bilag er 1.februar. Under følger beskrivelse av disposijonen for rapporten, som dere finner i gjen i malen for rapporten.

  Innledning:
  Hensikten med igangsetting av prosjektgruppen Varighet og omfang av prosjektet Prosjektdeltakere, samarbeidspartnere og kontaktpersoner (ikke navn, men etater/faggrupper)

  Bakgrunn/målsetting:
  Omfang og begrensninger i prosjektet Målsetting Beskrivelse av målgruppen Prosjektplan/Fremdriftsplan

  Gjennomføring/metode:
  Beskriv praktisk gjennomføring Nevn eventuelt samarbeid med andre instanser Hva er gjort i forhold til opprinnelig prosjektplan og hva er eventuelt ikke gjort Beskriv aktiviteter som er gjennomført Eventuelle endringer i for eksempel aktivitetsnivå, målgruppe og progresjon, eller andre endringer Redegjør for eventuelle avbrudd, permisjoner og andre praktiske problemer/forhold

  Resultater og reslutatvurderinger:
  Resultatene beskrives og diskuteres Måloppnåelse i forhold til oppsatte mål Erfaringer og eventuelt ny kunnskap Beskriv hvordan resultatene er benyttet eller tenkt benyttet

  Oppsummering - konklusjon - veien videre:

  Knytt trådene tilbake til bakgrunn og målsetting Beskriv konkret hva som skal gjøres videre Vurder nytte av samarbeidet

   

  Idrett og utfordring - mal for rapportering.

  Idrett og utfordring - mal for regnskapsrapportering

  Bydelsoversikt Idrett og utfordring 2017

  Alna:

  Thale Haugenes, Klubbleder Lindeberg fritidsklubb

  thale.haugenes@bal.oslo.kommune.no

  Bjerke:

  Tina Arnesen, seksjonsleder Oppvekst- og kulturavdelingen

  tina.arnesen@bbj.oslo.kommune.no

  Frogner:

  Ingen gruppe

  Gamle Oslo:

  Geir Aarrestad Eriksen, Enhetsleder Avd. Barn og unge

  geir-aarrestad.eriksen@bgo.oslo.kommune.no

  Grorud:

  Lene Sirevåg, Grorud oppsøkende team

  lene.sirevag@bgr.oslo.kommune.no

  Grünerløkka:

  Yousra Chachoua, Teamleder Sinsen kulturhus

  yousra.chachoua@bga.oslo.kommune.no

  Nordre Aker:

  Geir Nordby, Leder for forebyggende barne- og ungdomsenhet

  geir.nordby@bna.oslo.kommune.no

  Nordstrand:

  Linda Beate Svalrød, Seksjonleder for forebyggende tjenester

  linda.beate.svalsrod@bns.oslo.kommune.no

  Sagene:

  Patrick Bottolfsen, Mellomtrinnsansvarlig ungdomstiltakene

  patrick.bottolfsen@bsa.oslo.kommune.no

  St. Hanshaugen:

  Anders Amundsen Aanerud, SaLTo-koordinator

  andersamundsen.aanerud@bsh.oslo.kommune.no

  Stovner:

  Vivian Abbi Johnsen, SaLTo-koordinator

  vivian.abbi.johnsen@bsr.oslo.kommune.no

  Søndre Nordstrand:

  Ola Teigen, Oppsøkende miljøterapeut

  ola.teigen@bsn.oslo.kommune.no

  Ullern:

  Ingen gruppe

  Vestre Aker:

  Sofie Widdal, leder Familiesenteret/Uteteam

  sofie.widdal@bva.oslo.kommune.no

  Østensjø:

  Thomas Pedersen, fagkonsulent Barne- og ungdomstjenesten

  thomas.pedersen@bos.oslo.kommune.no

  Det prosjektet som i dag er organisert som ”Idrett & Utfordring”, innunder Osloidrettens Storbyarbeid, startet i 1995 i Bydel Søndre Nordstrand. Barneverntjenesten innledet et samarbeid med den lokale idretten og det lokale politiet om sitt kriminalitetsforebyggende arbeid med ungdommene i bydelen. Resultatene av å bruke idretten som verktøy var så gode at Oslo Kommune fulgte opp med økonomiske midler til å starte lignende prosjekter i flere av byens bydeler.

  Dagens "Idrett og utfordring" er et tiltak med utgangspunkt i bystyremelding nr. 2/1999 - ”Kriminalitetsforebyggende arbeid blant barn og unge” og er et tilbud til alle bydeler i Oslo, økonomisk støttet av Oslo kommune og koordinert av Oslo Idrettskrets.

  "Idrett & Utfordring" er et tilbud til tenåringer som står i fare for å utvikle eller videreutvikle negativ adferd. Det har vist seg at idrett er et godt pedagogisk verktøy i dette arbeidet. I tillegg til idretten som metode legger prosjektet stor vekt på det sosiale aspektet i og rundt aktivitetene.

  Oslo Idrettskrets har sterk tro på at et allsidig aktivitetstilbud til ungdom bl.a. vil virke forebyggende i forhold til vold, kriminalitet og rusmisbruk. Strategien i prosjektet er tverrfaglig/tverretatlig samarbeid. Her er det ideelle at både bydel, politi og idrett deltar og at fysisk aktivitet blir brukt som metode. Tiltaket skal ha en forebyggende effekt, og bygger på et opplevelsesfokusert grunnsyn, der hver enkelt ungdoms involvering skal føre til resultater.

  Tiltakets målgruppe: "Idrett og utfordring" retter seg mot spesielt vanskeligstilt ungdom i Oslo i alderen 12-18 år. Det er ungdommer som står i fare for å utvikle eller videreutvikle antisosial atferd. Antisosial atferd kan defineres som alt fra kriminalitet, rusmisbruk, vold og hærverk, til isolering og innadvendt selvdestruksjon. Prosjektets hovedmål: Å oppnå positiv vekst og utvikling hos ungdom med antisosial atferd, gjennom tverrfaglig samarbeid og fysisk aktivitet.

  Ønsker du mer informasjon om Idrett og utfordring og/eller Osloidrettens storbyarbeid, ta kontakt med Avdeling for kompetanse og klubbutvikling, Oslo Idrettskrets.

  Adresse:
  Ekebergveien 101, 1178 Oslo
  E-post: oslo@idrettsforbundet.no

  Ansvarlig for ordningen:
  Hege Walsig Skau tlf. 911 32 364
  e-post: hege.skau@idrettsforbundet.no

  Avdelingsleder:
  Kathe Langvik tlf 996 32 543
  e-post: kathe.langvik@idrettsforbundet.no

  Ingrid Maurstad tlf 928 06 028
  e-post: ingrid.maurstad@idrettsforbundet.no