Sosialt på kurs og man får nye venner!
Ungdomsutvalget søker nye medlemmer. Foto: Alexander Eriksson

Viken idrettskrets ungdomsutvalg søker nye medlemmer!

Er du mellom 15 og 26 år, engasjert i norsk idrett, ungdomsarbeid og har et ønske om å bidra i et større perspektiv kan du være rett person for oss.

Hva er ungdomsutvalget: 

-       Består av unge engasjerte personer, som ønsker å legge til rette for ung medbestemmelse og ungdoms utvikling innen idretten. 

-       I idretten jobber vi både på utsiden og på banen. 

Vår oppgave er å jobbe for idretts- og aktivitetsglede for unge i Viken idrettskrets, uavhengig om det er snakk om det som skjer på banen og/eller utenfor banen på den idrettspolitiske arenaen. Dette gjør vi samtidig som vi er Ærlige, Inkluderende, Ambisiøse og Lekende. Ved siden av dette arbeider vi for større nettverk blant unge idrettsledere, som løfter frem de unges perspektiver, samt inspirere og oppmuntre andre ungdom, idrettslag og forbund/organisasjoner til å satse mer på ungdom. Dette får vi til ved at vi legger til rette for møteplasser for, av og med unge. For å bidra med økt aktivitetstilbud, temakvelder og økt ungdomsaktivitet i klubbene, hvor vi bidrar i etableringen av lokale ungdomsutvalg i klubbene.  

Slik melder du interesse 

Send inn en kortfattet søknad til Viken idrettskrets viken@idrettsforbundet.no hvor du forteller litt om deg, og hvorfor akkurat du vil sitte i ungdomsutvalget. Legg også inn kontaktinformasjon til en referanse fra egen klubb. Eposten bør merkes i emnefelt «søknad ungdomsutvalg».

Med vennlig hilsen  
Viken idrettskrets Ungdomsutvalg