Ung medbestemmelse

Ung medbestemmelse er noe vi i idretten snakker mye om. For mange er det at det er én eller kanskje noen ungdommer som deltar aktivt i driften av idrettslaget. Ung medbestemmelse handler likevel om noe mye større enn dette. Det handler om unge menneskers første møte «voksenlivet».

Viktig reise 

I begynnelsen starter mange idrettslag med en ungdomsrepresentant eller et ungdomsutvalg. Jeg startet i idrettslaget mitt. Der fikk jeg i oppgave å være «ungdommens talerør» og sørge for at alle de unge ble hørt. En stor oppgave. Mange kvier seg kanskje for å ta denne utfordringen. Likevel tar vi den på strak arm, bretter opp ermene og leverer mer og bedre enn forventet. Det bygger selvtillit! Vi tar større og større plass, får større og større tillit av de voksne og får ta del i de viktige prosessene. Vi får plass i styrerommet. Vi får innflytelse.  

Det er her, som ellers i idrettslaget, at de unge stemmene er viktige. All forskning tilsier at representasjon og fokus på området skaper endring. Uten at unge stemmer høres i idrettslaget kan fort motivasjon forsvinne, og frafall blir et faktum. Ung drivkraft, inspirasjon, ideer og ledelse gjør det lettere for flere ungdommer å bli med, ta del og forme sitt idrettslag.  

Ringvirkninger 

Ved at ungdom får være med å bestemme, får de mulighetene til å utfolde seg.  

Å la ungdom og unge voksne ta del i noe større enn dem selv gir ringvirkninger. Gjennom ansvarliggjøring og aktiv deltakelse i idrettslaget, utenom selve idretten, erfarer vi hvordan alle de fantastiske opplevelsene vi har fått, ble til. På skolen lærer vi fag og strategier for videre læring. Hjemme lærer vi hvordan vi skal ta vare på oss selv. I møte med andre lærer vi sosiale koder. Kun gjennom aktiv deltakelse og ansvarliggjøring får vi et møte med «den virkelige verden» og vi tar med oss erfaringene resten av livet.