Vigdis Mørdre var en stor bidragsyter for å utvikle idrett for funksjonshemmede på alle plan
Vigdis Mørdre var en stor bidragsyter for å utvikle idrett for funksjonshemmede på alle plan

Vigdis Mørdres minnefond

Vigdis Mørdres minnefond ble etablert av Viken idrettskrets styret 2022. Midlene vil hvert år fordeles til IL som gjør en god jobb for «Èn idrett – like muligheter».

Vigdis Mørdres minnefond er etablert til minne om idrettens lille kjempe, Vigdis Bente Mørdre.
Vigdis bidro sterkt i flere tiår for å utvikle idretten for funksjonshemmede, og hun
tok også hjem flere paralympiske gull i sin egen karriere. Minnefondet deler ut midler
til videreutvikling av para-aktivitet i klubber som gjør eller ønsker å gjøre en forskjell.

I år har disse klubbene blitt tildelt en gave fra Vigdis Mørdres minnefond:

  • Råholt Innebandyklubb - Superinnebandy
  • Geilo klatreklubb - Paraklatring
  • Skjeberg Volleyballklubb- Diamantvolleyball

Vi gratulerer, og takker for innsatsen klubbene gjør!