1515_Rullestolbasket_.jpg

Midler til oppstart av para-aktivitet

Når idretten åpner opp for aktivitet kan alle idrettslag i Viken som ønsker å opprette eller allerede har tilbud innen paraidrett, søke om støtte til oppstartstiltak i 2021.

Fjoråret var mildt sagt utfordrende og starten av 2021 går i samme baner, men det er forhåpentligvis lys i enden av tunnelen. Derfor setter Viken Idrettskrets i gang en søknadsordning hvor idrettslag kan søke midler til oppstart av nye- eller eksisterende tilbud.  

Få en pangstart på aktiviteten 

Hvis idrettslaget ønsker en «kick-off», arrangere aktivitetsdag, åpen hall eller åpne opp for rekruttering av nye para-utøvere, er dette en ordning som er midt i blinken for nettopp dette.  Arrangementet skal holdes innen utgangen av 2021.  

Søknadsfristen er satt til 15. mars 2021 og søknadsbeløpet er opptil 5000 kr. per idrettslag/arrangement.  

Vi tar imot søknader fortløpende og tar kontakt med i idrettslagene som får tildelt midler, etter søknadsfristen.  

Skriv til oss på viken@idrettsforbundet.no dersom det er noen spørsmål om ordningen. 

Søknadsskjema: klikk her