Kurs

Innenfor området paraidrett tilbys kurset: Tilretteleggingskurs paraidrett

Kurset er delt inn i en teoridel og en praktisk del som tar for seg følgende:

Kunnskapsmål

  • Kjennskap til de fire hovedgruppene av funksjonsnedsettelse (utviklingshemmede, synshemmede, hørselshemmede og bevegelseshemmede).
  • Kjennskap til hvordan idretten er organisert for mennesker med funkjsonsnedsettelse

Ferdighetsmål

  • Kunne planlegge og avholde en tilrettelagt treningsøkt for personer med funksjonsnedsettelse  

Holdningsmål

  • Være tryggere i møtet med en person med funksjonsnedsettelse.
  • Å se mulighetene til aktivitet gjennom tilrettelegging 

Målgruppe
Trenere, aktivitetsledere, instruktører i idrettslag, særkretser, og andre interesserte 

Tid
4 timer

Pris
Kr 300,- per deltaker  


Er du interessert i å delta på kurs, eller ønsker ditt idrettslag å arrangere et slikt kurs?

- Følg med i kurskalenderen til Viken idrettskrets. Det arrangeres 2-4 kurs i året. 

- Ta kontakt med Viken idrettskrets på viken@idrettsforbundet.no

Kurset Tilrettelagt paraidrett kan bestilles også til f.eks. lærere på en skole eller idrettsfagelever på videregående skole. 

På kun fire timer kan lærere og elever få god kompetanse innen paraidrett. Få tips til hvordan man kan tilrettelegge for mennesker med ulike behov i idretten.

Ta kontakt på viken@idrettsforbundet.no