Frivillighetsregnskap

Statistisk sentralbyrå (SSB) presenterer jevnlig et Satellittregnskap for ideelle og frivillige organisasjoner. Det viser hvilke typer aktiviteter de frivillige organisasjonene har, og hvordan de blir finansiert. Regnskapet gir et anslag på verdien av den frivillige innsatsen.

Det nyeste satellittregnskapet kom 2020 med tall fra 2018.  
Bruttoproduktet til ideelle og frivillige organisasjoner, inkludert frivillig arbeid, var på om lag 139 milliarder kroner i 2018, hvilket tilsvarer en økning på 2,3 prosent. Dersom man hadde inkludert frivillig innsats i beregningen av bruttonasjonalprodukt, ville ideelle og frivillige utgjort 4,6 prosent av bruttonasjonalprodukt fastlands-Norge. 

Den frivillige arbeidsinnsatsen i de frivillige organisasjonene i Norge tilsvarer 142 000 årsverk. Idretten alene sto for om lag 35 000 årsverk, tilsvarende 25 prosent av de frivillige ulønnede årsverkene. Med hjelp av SSBs tall kan en regne ut at Vikenidretten har 7 308 frivillige årsverk, eller omtrent 5 prosent av all frivillighet i Norge. 

Frivillig arbeid bidro med en verdiskapning tilsvarende 78 milliarder kroner i 2018. Idrettens andel av dette er 17,4 milliarder og Vikenidretten står for 3,9 milliarder av dette. (SSBs satellittregnskap for frivillig sektor 2020). 

Ifølge Frivillighets Norges Frivillighetsbarometer (2019), har 63 % av befolkningen over 15 år gjort frivillig arbeid i løpet av det siste året. 

Frivillig innsats i Vikenidretten per region. 

Idrettsråd 

Region 

Verdien av frivillig arbeid 

Antall årsverk frivillig arbeid 

Bærum Idrettsråd 

Asker og Bærum 

kr 519 973 267 

974 

Asker idrettsråd  

Asker og Bærum 

kr 321 865 380 

603 

Idrettsråd 

Region 

Verdien av frivillig arbeid 

Antall årsverk frivillig arbeid 

Øvre Eiker Idrettsråd 

Drammens regionen 

kr 53 053 142 

99 

Lier Idrettsråd 

Drammens regionen 

kr 81 181 079 

152 

Drammen idrettsråd 

Drammens regionen 

kr 267 807 991 

502 

Idrettsråd 

Region 

Verdien av frivillig arbeid 

Antall årsverk frivillig arbeid 

Ås Idrettsråd 

Follo regionen 

kr 41 038 379 

77 

Vestby Idrettsråd 

Follo regionen 

kr 58 345 790 

109 

Nordre Follo idrettsråd 

Follo regionen 

kr 215 668 623 

404 

Nesodden Idrettsråd 

Follo regionen 

kr 52 528 401 

98 

Frogn Idrettsråd 

Follo regionen 

kr 54 211 192 

102 

Enebakk Idrettsråd 

Follo regionen 

kr 42 721 169 

80 

Idrettsråd 

Region 

Verdien av frivillig arbeid 

Antall årsverk frivillig arbeid 

Lunner Idrettsråd 

Hadelands regionen 

kr 28 942 190 

54 

Jevnaker Idrettsråd 

Hadelands regionen 

kr 23 812 393 

45 

Idrettsråd 

Region 

Verdien av frivillig arbeid 

Antall årsverk frivillig arbeid 

Aremark Idrettsråd 

Halden og Aremark 

kr 4 342 686 

8 

Halden Idrettsråd 

Halden og Aremark 

kr 94 670 546 

177 

Idrettsråd 

Region 

Verdien av frivillig arbeid 

Antall årsverk frivillig arbeid 

Ål Idrettsråd 

Hallingdal 

kr 18 031 192 

34 

Nesbyen idrettsråd 

Hallingdal 

kr 13 009 962 

24 

Hol Idrettsråd 

Hallingdal 

kr 22 364 831 

42 

Hemsedal Idrettsråd 

Hallingdal 

kr 14 756 084 

28 

Gol Idrettsråd 

Hallingdal 

kr 22 165 791 

42 

Flå Idrettsråd 

Hallingdal 

kr 2 732 273 

5 

Idrettsråd 

Region 

Verdien av frivillig arbeid 

Antall årsverk frivillig arbeid 

Skiptvet Idrettsråd 

Indre Østfold 

kr 7 409 707 

14 

Marker Idrettsråd 

Indre Østfold 

kr 8 839 175 

17 

Indre Østfold idrettsråd 

Indre Østfold 

kr 104 984 424 

197 

Idrettsråd 

Region 

Verdien av frivillig arbeid 

Antall årsverk frivillig arbeid 

Sigdal Idrettsråd 

Kongsberg regionen 

kr 17 877 389 

33 

Rollag Idrettsråd 

Kongsberg regionen 

kr 3 356 534 

6 

Nore og Uvdal Idrettsråd 

Kongsberg regionen 

kr 8 368 717 

16 

Kongsberg Idrettsråd 

Kongsberg regionen 

kr 110 675 151 

207 

Flesberg Idrettsråd 

Kongsberg regionen 

kr 8 576 804 

16 

Idrettsråd 

Region 

Verdien av frivillig arbeid 

Antall årsverk frivillig arbeid 

Våler Idrettsråd 

Mosse regionen 

kr 5 365 026 

10 

Råde Idrettsråd 

Mosse regionen 

kr 14 611 328 

27 

Moss idrettsråd 

Mosse regionen 

kr 123 811 775 

232 

Idrettsråd 

Region 

Verdien av frivillig arbeid 

Antall årsverk frivillig arbeid 

Sarpsborg Idrettsråd 

Nedre Glomma 

kr 165 284 423 

310 

Rakkestad Idrettsråd 

Nedre Glomma 

kr 19 903 976 

37 

Hvaler Idrettsråd 

Nedre Glomma 

kr 9 535 814 

18 

Fredrikstad Idrettsråd 

Nedre Glomma 

kr 208 810 798 

391 

Idrettsråd 

Region 

Verdien av frivillig arbeid 

Antall årsverk frivillig arbeid 

Rælingen Idrettsråd 

Nedre Romerike 

kr 24 083 810 

45 

Nittedal Idrettsråd 

Nedre Romerike 

kr 96 244 769 

180 

Aurskog-Høland idrettsråd 

Nedre Romerike 

kr 97 330 441 

182 

Lørenskog Idrettsråd 

Nedre Romerike 

kr 113 289 810 

212 

Lillestrøm idrettsråd 

Nedre Romerike 

kr 285 866 326 

536 

Idrettsråd 

Region 

Verdien av frivillig arbeid 

Antall årsverk frivillig arbeid 

Ringerike Idrettsråd 

Ringerike 

kr 78 159 293 

146 

Modum Idrettsråd 

Ringerike 

kr 48 466 181 

91 

Krødsherad Idrettsråd 

Ringerike 

kr 10 277 689 

19 

Hole Idrettsråd 

Ringerike 

kr 23 522 880 

44 

Idrettsråd 

Region 

Verdien av frivillig arbeid 

Antall årsverk frivillig arbeid 

Ullensaker Idrettsråd 

Øvre Romerike 

kr 127 086 884 

238 

Nes Idrettsråd, Akershus 

Øvre Romerike 

kr 75 951 761 

142 

Nannestad Idrettsråd 

Øvre Romerike 

kr 39 247 021 

74 

Hurdal Idrettsråd 

Øvre Romerike 

kr 8 603 946 

16 

Gjerdrum Idrettsråd 

Øvre Romerike 

kr 31 764 936 

60 

Eidsvoll Idrettsråd 

Øvre Romerike 

kr 69 772 482 

131