Ordfører i Lillestrøm kommune, Jørgen Vik under sin velkomsttale under Frivillighetens festaften.
Ordfører i Lillestrøm kommune, Jørgen Vik under sin velkomsttale under Frivillighetens festaften.

Vi feirer oss selv!

Verden rundt oss er for tiden preget av alt annet enn fest og moro. Det er faktiske kamper på liv og død som i stor grad preger nyhetsbildet.

Ordfører i Lillestrøm kommune, Jørgen Vik, minnet oss på dette i sin velkomsttale under Frivillighetens festaften 29.september, men la også til de frivillige organisasjonenes store betydning for den Norske samfunnsstruktur, og trakk frem de tiltakene for Ukrainske flyktninger frivilligheten har stått for.

Frivillighetens festaften: I anledning Frivillighetens år 2022 samlet 80 deltagere fra paraplyorganisasjonene seg i Stjernesalen på Lillestrøm Kultursenter for deling av erfaringer, faglig påfyll med profiler fra frivilligheten, forskere på området, kulturelle innslag og ikke minst stilles spørsmålet: Hvordan er fremtiden for frivilligheten?

Den nye storkommunen på Romerike har i sine strategier erkjent viktigheten av å understøtte frivilligheten da den løser enkelte oppgaver bedre enn det offentlige klarer selv. Denne erkjennelsen ble også gjentatt i Rune Winums gjennomgang av Viken fylkeskommunes Temastrategi for frivillighet, og satt i historisk kontekst i Håkon Wergeland Lorentzens foredrag. Frivillighetens framtid: Hva er det vi kjemper for når vi kjemper for frivillig sektor?

Øystein Pettersen holdt et engasjerende og tydelig foredrag om viktigheten om å bry seg om sine omgivelser i den tiden man har blitt tildelt her på kloden. Med utgangspunkt i egne erfaringer, gode og vonde, ble salen både utfordret og inspirert. Han trakk frem viktigheten av å ikke grave seg ned i komforsonen og la seg distrahere, men fortsette å jobbe for de verdiene vi verdsetter ved å tilrettelegge for frivillig arbeid.

Idretten godt representert

Vikenidretten var representert med idrettsråd, idrettslag og styremedlemmer fra Viken idrettskrets.

- Sjelden har vel regional frivillighet vært bedre fokusert enn under denne konferansen. Takk for at dere satt fokus på det i frivillighetens år, sier styreleder i Viken idrettskrets Roar Bogerud. Seniorrådgiver og medarrangør fra Viken idrettskrets, Johan Conradson, forteller at dette er en viktig arena for samordning og kanalisering av lokale interesser opp på regionalt nivå.

- Det handler om å gjøre lokalsamfunnene våre bedre å bo i, vise frem mangfoldet, bygge broer som senere kommer til uttrykk i strategier for samfunnet, forteller han.

Kveldens avslutningshilsen kom fra Stortingspresident Masud Gharahkhani. Som Drammenser snakket han om sine personlige erfaringer med frivilligheten i sin oppvekst. Hvordan det sosiale limet i fotballklubben var en vesentlig del av det som gjorde det trygt å vokse opp. Han reflekterte videre om hvordan disse strukturene fortsatt er helt avgjørende for familien gjennom et langt livsløp, og at dette er særdeles viktig å heine om, og feire!

Frivilligheten er selvfølgelig, men den kommer ikke av seg selv.