Barn, byutvikling og bærekraft!

Barn, byutvikling og bærekraft henger sammen, og i krysningspunktet finner vi idretten. Dette pekte forskerne Susanne T. Dale Nordbakke og Erik Bjørnson Lunke på i en debattartikkel [1]. Vi er så enige – og resultatet betyr mer idrett til flere. Dette må både idretten og politikerne skjønne!

Idretten tjener på å tenke bærekraft! 
Det er ikke kun i Oslo, som forskerne peker på, at fortetting skaper store utfordringer for idretten. Samtidig er ikke idretten vant med å tenke på bærekraft som noe annet enn mindre gummigranulat. Men det er jo så mye mer enn det. Idretten vil tjene på å tenke bærekraft. Vi mener at en må bli tydeligere og trekke inn bærekraft, og dermed folkehelse, inn i kommunenes planlegging. Det vi ser på rundt om i Viken nå med fortetting og færre plasser til aktivitet, vil innebære et dårligere fritidstilbud ikke bare for barna, men for hele familien. 

Det er bærekraftig politikk å tenke folkehelse inn i planlegging! 
Men er bærekraft noe idretten trenger å bry seg om? Er ikke bærekraft en motesak? Og som vi alle vet går moter i bølger. Skal idretten – en stor, tung og litt konservativ organisasjon bruke energi på en motesak som kan være glemt neste år? Kanskje holder det å feste en smultring på jakkeslaget… 

Og mote eller ikke – hva har bærekraft med idretten å gjøre? Idretten skal vel sørge for medaljer og aktivitetsglede for alle, ikke ordne opp i miljøspørsmål? Men bærekraft er så mye mer enn miljø! Det må politikerne skjønne. Det må ikke være slik at en glemmer idrettens behov til areal når en tenker fortetting. 

Hva er bærekraft? 
Vår egen Gro tok opp bærekraft i Brundtland-rapporten på 1980 tallet og i 2015 etablerte FN de 17 bærekraftsmålene. Bærekrafttenkningen kom som en følge av klodens tilstand, og kort oppsummert handler bærekraft om å tilfredsstille dagens behov uten å ødelegge for fremtidige generasjoners behov. Bærekraftsmålene deles inn i sosiale, økonomiske og miljømessig – en måte å rydde på i et for mange uoversiktlig landskap. Og med FNs bærekraftsmål ble også tenkningen sakte, men sikkert «allemannseie». 

Spørsmålet er om Norges største frivillige organisasjon er en del av dette allemannseiet? 

Er idrett og bærekraft = SANT? 
På mange områder er idrettens aktivitet veldig bærekraftig. Mest iøynefallende er den positive effekten idretten har på helse, både fysisk og psykisk. Men ikke bare! Tenk på idrettens funksjon som aktivitetsskaper ute i lokalsamfunnet. Tenk hva du lærer om demokrati, samarbeid og organisering gjennom å være en del av idretten. For ikke å snakke om systematisk innsats for inkludering i idrettslag, likestilling mellom kjønn og innsatsen rundt paraidretten – alle peker i retning av sosial bærekraft. 

Mange snakker om økonomiske barrierer i idretten – en kritikk idretten må og skal ta på alvor. Ikke fordi idretten alene kan få oss ut av knipa, men fordi også idretten må bidra. Det vi sjelden nevner i denne sammenhengen er alle idrettslagene som av egen lomme finansierer lavinntektsfamiliers kontingenter og treningsavgifter – bærekraft i praksis! 

Så har vi de som sier at idretten er for dyr, det er for mye transport, gummigranulat, brudd på barneidrettsbestemmelsene, junkfood på stevneplassen, forbruk av utstyr…. Kort og godt: Idretten må skjerpe seg for ikke å bli en «versting». Og da hjelper det ikke med en smultring på jakkeslaget - ingen vil samarbeide med en versting. Men også friluftslivet har fått vite at de er en miljøversting. Så vi må alle skjerpe oss! 

Vi ønsker en bærekraftig idrett – for mer idrett til flere! 
Viken idrettskrets har eksistert siden 1. januar 2020 – og ved oppstarten var interessen for en bærekraftig idrettsorganisasjon lav. Har det skjedd noe? I dag har mange av våre idrettsråd og idrettslag egen bærekraftsplan. Tema bærekraft er etterspurt på samlinger og kurs, og Vikenidretten går i front på utvikling av bærekraftige og grønne anleggsløsninger. Dette får vi til fordi idretten både KAN og VIL skjerpe seg, og fordi vi har gode bærekraftsamarbeid med fylkeskommunen, stiftelser og NIF sentralt. 

Bærekraft er som internett, det går ikke over – det er ikke en motesak. Idretten er en stor og viktig samfunnsaktør. Og når idretten har så stor effekt på mange av bærekraftsmålene, må også idrettens behov imøtekommes. Slik blir det mer idrett til flere - fordi det er bærekraft! 

[1] Aftenposten (28.03.23), Fortettingen går ut over idrett, fri lek og utfoldelse