Idrettsrådsutvalg

Anita Hokholt Engh
Anita Hokholt Engh
Leder av idrettsrådsutvalget

Utvalget er i samarbeid med administrasjonen blant annet ansvarlig for: 

  • Rådgivning og oppdatering ift. overordnet planverk for Viken idrettskrets.
  • Rådgivning og oppdatering om relevante saker i NIF og i Viken fylkeskommune.
  • Saksbehandling av innspill fra idrettsrådene og legge disse fram for kretsstyret.

  • At alle idrettsrådene har tilgang til nødvendige ressurser og arbeidsverktøy for sitt arbeid.
  • Relevante informasjonskanaler mellom kretsen og idrettsrådene. 
  • Relevante møteplasser for dialog mellom idrettsråd og mellom kretsen og idrettsrådene. 
  • Samarbeidsavtaler mellom idrettsråd og sin kommune. 
  • At alle IR deltar aktivt i kommunens arealplanarbeid for å sikre nødvendige areal til anlegg v. (her kan vi avklare grensesnitt/samarbeid mot anleggsutvalget)

Arild Kristensen
Atle Strandos