Idrettsrådsutvalg

Anita Hokholt Engh
Anita Hokholt Engh
Leder av idrettsrådsutvalget

• Utarbeide årsplan for det idrettsrådspolitiske arbeidet, basert på idrettskretsens overordnede idrettspolitikk

• Uttale seg om idrettsrådpå et politisk nivå

• Utarbeide og vedlikeholde presentasjonsmateriell for bruk i politisk påvirkningsarbeid

• Være delaktig i utvikling og avholdelse av seminarer, samlinger og andre relevante møteplasser hvoridrettsråd er tema

• Delta påpolitiske møterfor drøfting av status og planerinnenfor området idrettsråd

Atle Strandos
Hilde Stokke