Idrettspolitisk utvalg

Roar Bogerud
Roar Bogerud
Leder av idrettspolitisk utvalg

Utvalget er Viken idrettskrets (VIK) idrettspolitiske faglige organ på området og rapporterer til styret. VIKs idrettspolitiske utvalg består av styremedlemmer, minimum arbeidsutvalget. Utvalget søker bistand hos det administrative idrettspolitiske teamet ved behov.

  • Skal lede VIKs idrettspolitiske arbeid.
  • Skal utvikle VIKs posisjonsdokument.
  • Skal være VIKs førstekontakt med politikere.

  • Når styret ser behov for etablering av idrettspolitisk posisjon for VIK sendes oppgaven til idrettspolitisk utvalg.
  • Utvikling av idrettspolitisk posisjon utvikles i idrettspolitisk utvalg.
  • Medvirkning fra andre utvalg, team og individer avklares fortløpende.
  • Bruken av idrettspolitisk posisjon iht. posisjondokumentet skal skje i samsvar med styrets vedtatte kommunikasjonsstrategi for VIK.

Pål Thomassen
Amalie-Marie Hov Malkenes
Hilde Stokke
Anite Hokholt Eng
Kjetil Bakke
Emilie Zakariassen