Folkehelseutvalg

Hilde Stokke
Hilde Stokke
Leder av folkehelseutvalget

(jfr. NIFs innspill til Idrettsmeldingen 2020): 

  1. Flere i aktivitet innenfor norsk idrett.  
  2. Påvirke til et mer fysisk aktivt samfunn.  
  3. Idretten som bidragsyter til fysisk aktivitet utover egen organisasjon 

Folkehelseutvalget rapporterer til styret. 

De til enhver tid gjeldene regler for utvalg i VIK – er førende 

Aktuelle personer i:  

  • Viken Fylkeskommune; politisk og administrativt. 
  • Ressurspersoner i kommunene som er folkehelsekoordinatorer o.l.  
  • Personer fra idrettsråd som er involvert i folkehelse-prosjekter Viken IK er involvert i.  
  • Personer fra idrettslag som er involvert i div. folkehelseprosjekt. 
  • Personer fra andre organisasjoner som jobber med folkehelse 

Turid Williksen 
Pål Thomassen
Roar Bogerud
Lisbeth Coste
Øyvind Thorsen (adm.)