Folkehelseutvalg

Hilde Stokke
Hilde Stokke
Leder av folkehelseutvalget

(jfr. NIFs innspill til Idrettsmeldingen 2020): 

  1. Flere i aktivitet innenfor norsk idrett.  
  2. Påvirke til et mer fysisk aktivt samfunn.  
  3. Idretten som bidragsyter til fysisk aktivitet utover egen organisasjon 

  • Plan- og utviklingsarbeid innenfor folkehelse 
  • Rådgivning i politiske saker innen folkehelse, som en del av det overordnede idrettspolitisk arbeide i VIK 

Folkehelseutvalget rapporterer til styret. 

De til enhver tid gjeldene regler for utvalg i VIK – er førende 

Aktuelle personer i:  

  • Viken Fylkeskommune; politisk og administrativt. 
  • Ressurspersoner i kommunene som er folkehelsekoordinatorer o.l.  
  • Personer fra idrettsråd som er involvert i folkehelse-prosjekter Viken IK er involvert i.  
  • Personer fra idrettslag som er involvert i div. folkehelseprosjekt. 
  • Personer fra andre organisasjoner som jobber med folkehelse 

Turid Williksen 
Pål Thomassen
Anne Merethe Groseth
Roar Bogerud
Øyvind Thorsen (adm.)