Organisatoriske forhold

Kretsstyret for perioden 2022-2024

image0p689.png
1.rad fra venstre: Roy Nettum Wetterstad, Hilde Stokke, Turid Williksen, Emilie Zakariassen Hansen (1. nestleder), Samir Tawfiq, Amalie Hov Malkenes, Anita Hokholt Engh, Anne Groseth. 2.rad fra venstre: Atle Strandos, Pål Thomassen, Kjetil A. Bakke (2. nestleder), Andreas Haugen (trukket seg fra vervet september 2022), Stig André Hansen (ansatterepresentant), Lisbeth Coste (trukket seg fra vervet mars 2023, Roar Bogerud (styreleder). Odin Sjøtun mangler på bildet.