På tinget ble det bestemt at Viken idrettskrets jobber best som en region.
På tinget ble det bestemt at Viken idrettskrets jobber best som en region.

Viken idrettskrets vedtatt videreført som samlet region

Under kretstinget 25. mai ble det besluttet å videreføre Viken idrettskrets som en samlet region, uten oppdeling etter fylkesgrensene for Buskerud, Østfold og Akershus.

Dette bevarer kretsen som en robust enhet, noe representantene ser som en styrke for å oppnå mer spesialisert arbeid innenfor områdene som er nedfelt i idrettens langtidsplan.

Roar Bogerud, som går av som styreleder på dette tinget, uttrykte stor tilfredshet med beslutningen: "Jeg er utrolig stolt og glad for at Viken idrettskrets vil fortsette som en samlet region. Dette sikrer at den solide grunnmuren vi har bygget, og alle gode initiativer for idretts- og aktivitetsglede, blir videreført. Jeg er sikker på at vårt arbeid er i gode hender fremover, og at vi vil fortsette å se positive utviklinger i vår regions idrettsliv."

Over de siste fire årene har Viken idrettskrets opparbeidet seg flere viktige samarbeid som har resultert i mange vellykkede prosjekter. Disse prosjektene, støttet av Sparebankstiftelsen DNB, har gitt idrettslag og idrettsråd muligheter til å styrke sin posisjon i lokalsamfunnene. Med en forpliktelse til å fortsette dette arbeidet, fokuserer kretsen på følgende innsatsområder (i langtidsplanen):

  • Attraktivt og variert idretts- og aktivitetstilbud: Sikre et bredt spekter av aktiviteter som appellerer til alle deler av befolkningen.
  • Gode og veldrevne idrettslag og idrettsråd: Støtte opp om administrativ og organisatorisk utvikling for å maksimere effektiviteten og engasjementet i lokal idrett.
  • Like muligheter: Fremme inkludering og tilgjengelighet i idretten for å sikre at alle, uavhengig av bakgrunn, har mulighet til å delta.
  • Idrettsanlegg for fremtiden: Arbeide for moderne og tilgjengelige idrettsanlegg som møter fremtidens behov.

Enstemmigheten om denne langtidsplanen viser verdien de fleste ser i å opprettholde en sterk og samlet idrettskrets. Nå vil idrettskretsen fortsette satsing på å fremme idretts- og aktivitetsglede på tvers av fylkesgrensene.