Søk midler og senk terskelen

Viken idrettskrets og Vestfold og Telemark idrettskrets går sammen for å gjøre klubbhusene i regionen tilgjengelige for alle, uavhengig av funksjonsevne.

Flere eksisterende klubbhus ble bygget før universell utforming ble standard, og dette prosjektet vil bidra til å oppgradere dem slik at alle kan få glede av anlegget.  

Det vil bli mulighet for å søke om inntil 30 000 kroner til oppgraderinger. Dette inkluderer tilrettelegging av garderober, parkering og toaletter, for å sikre en inkluderende idrettsopplevelse.

Informasjon om prosjektet, samt info om søknadsprosessen finner dere her.