Det nye styret i Viken idrettskrets.
Det nye styret i Viken idrettskrets.

Nytt styre klar for å fremme en leken idrett!

Under det nylige idrettskretstinget, avholdt på SNØ fikk Viken idrettskrets nytt styre.

Kjetil Bakke fra Bærum, med bakgrunn i håndball og tidligere engasjementer i Norges Håndballforbund Region Øst og Bærums Verk Hauger IF, ble enstemmig valgt til ny styreleder. Bakke tar over roret etter Roar Bogerud og vil lede en blanding av erfarne og nye styremedlemmer inn i en ny periode.

Hilde Stokke, kjent for sitt engasjement i friidrett, langrenn og volleyball fra Østfold, ble valgt til 1. nestleder. Hanne Lyngaas fra Buskerud, også med bakgrunn i håndball, trer inn som 2. nestleder.

Det nye styret inneholder en bredde av erfaring fra forskjellige idretter og regioner, inkludert styremedlemmer som Turid Williksen fra Akershus med erfaring fra langrenn, sykling og orientering, og Anne Groseth fra Buskerud, med bred erfaring fra både idrett og andre samfunnsroller.

Ved avslutningen av tinget uttrykte den avgående styrelederen, Roar Bogerud, sin tilfredshet med overgangen: "Jeg er stolt og glad for at Viken idrettskrets vil fortsette som en samlet region under ledelse av Kjetil. Med ham ved roret, er jeg sikker på at idretts- og aktivitetsgleden i regionen er i de beste hender. Hans arbeid og visjon vil utvilsomt videreføre den sterke arven og de solide initiativene som har blitt etablert under min ledelse."

Dette nye styret signaliserer en spennende tid for idretten i Viken, med en tydelig fokus på å fortsette arbeidet med å styrke idrettens posisjon i lokalsamfunnene og fremme et bredt og variert idretts- og aktivitetstilbud.

Fullstendig oversikt over det nye styret i Viken idrettskrets:

Leder: Kjetil Bakke, Bærum, håndball

1. nestleder: Hilde Stokke, Østfold, friidrett, langrenn, volleyball

2. nestleder: Hanne Lyngaas, Buskerud, håndball

Styremedlem: Turid Williksen, Akershus, Bærum, langrenn, sykling, løping, orientering

Styremedlem: Anne Groseth, Buskerud, Hole

Styremedlem: Atle Strandos, Buskerud, Gol, friidrett

Styremedlem: Anita Hokholt Engh, Akershus, Aurskog-Høland, fleridrett

Styremedlem: Odin Sjøtun, Akershus, Ullensaker, bueskyting

Styremedlem: Amalie Malkenes, Østfold, Halden, fotball

Styremedlem: Anne Berit Lund Haube, Østfold, Indre Østfold, håndball

Styremedlem: Per Rune Eknes, Akershus, Asker, svømming

Styremedlem: Øyvind Gressløs, Østfold, Sarpsborg, ski

Varamedlem: Silje Lægreid, Østfold, Fredrikstad, turn

Varamedlem: Hassan Jacobsen, Buskerud, Drammen, badminton

Varamedlem: Asgeir Sand, Akershus, ishockey