Bilde: Johan Conradsson, Anne Kjersti Lyvik, Heidi Huuse, Reidar Hansen,  Balder Alvær Olafsen.
Bilde: Johan Conradsson, Anne Kjersti Lyvik, Heidi Huuse, Reidar Hansen, Balder Alvær Olafsen.

Knytter politikere og lokalidrett sammen

Viken idrettskrets har besøkt idrettsråd i Asker og Ullensaker sammen med SV-politiker Balder Alvær Olafsen. Målet er å styrke idretten gjennom politisk samarbeid og støtte til lokale initiativer.

Fokus på Aktive Lokalsamfunn
Viken idrettskrets, sammen med SV-politiker Balder Alvær Olafsen og rådgiver Mie Solum Tidemann, besøkte nylig idrettsrådet i Asker. Diskusjonen dreide seg om viktige initiativer som Aktive Lokalsamfunn, finansiering av idretten og utfordringene ved å opprettholde en sterk idrettsorganisasjon. Det var to engasjerte ansatte som møtte de to representantene fra SV Akershus.

– Idrett er en samfunnsinvestering. Det gir nettverk og opplevelsen av tilhørighet, formidlet Gry Garli.

Skjermbilde 2024-06-07 kl. 11.57.44.png

Bilde: Gry, rådgiver Mie Solum Tidemann, Balder, Johan og Marie Anette Thoresen

I møtet ble også Solidaritetsfondet og dets betydning presentert og diskutert, samt Aktivitetsguidenes rolle i samarbeid med helsesykepleiere for å koble idrett til fritidsaktiviteter.

Engasjement for ungdom
I Ullensaker møtte Viken idrettskrets og SV-politikerne representanter fra idrettsrådet. Her var fokus på prosjekter som Aktivitetsguider, KUD-midler og Fadderordningen. Disse tiltakene er viktige for å fremme fysisk aktivitet og idrettsglede blant ungdom.

At Viken idrettskrets bidrar med å knytte idrettsråd og politikere sammen har en viktig idrettspolitisk aspekt.

– Som fylkespolitikere kan vi bidra ved å snakke med kommunepolitikere og våre kolleger på Stortinget, understreket Balder Alvær Olafsen.

Ullensaker idrettsråd presenterte suksesser som ulike Åpen hall-løsninger i samarbeid med Jessheim storsenter. Målet er å trekke ungdom fra senteret til aktiviteter i åpen hall. Andre åpen hall-tiltak har også resultert i etableringen av et basketballag. Disse prosjektene viser verdien av å støtte initiativer som engasjerer ungdom i idretten.

Begge møtene understreket betydningen av politisk støtte og samarbeid for å styrke idretten i regionen. Dette innebærer både å sikre finansiering og å fremme prosjekter som Aktive Lokalsamfunn og Fadderordningen, som bidrar til økt idretts- og aktivitetsglede.