Istock

Delta i utformingen av Viken idrettskrets’ handlingsplan

Nå har du mulighet til å fortelle hvordan det blir best for ditt idrettslag, idrettsråd eller særidrett. Vi inviterer til innspill til Vikenidrettens handlingsplan 2025.

Nå er langtidsplan for Viken idrettskrets 2025 - 2028 vedtatt.
Den finner du her. Frist 30. september 2024.

Idrettskretsens langtidsplan inkluderer visjon, verdier, virksomhetsidé og et hovedmål, samt fire innsatsområder med flere delmål. Vi ønsker dine innspill til handlingsplaner opp mot delmålene.

Langtidsplanen bygger på norsk idretts felles langtidsplan, “Idretten vil”, og viser hva Vikeidretten skal fokusere på. Dine svar vil påvirke  idrettskretsens handlingsplaner, men også gi inspirasjon til din egen organisasjons fremtidige planer.

For og med hele Vikenidretten
Planen er for og med hele Vikenidretten – idrettskretsen, idrettsrådene, særidrettene og idrettslagene. Sammen skal vi skape resultater som gjør Vikenidretten enda bedre. Dette er i tråd med langtidsplanens virksomhetsidé: Vi samarbeider – for å skape mer idrett, aktivitet og frivillighet.

Vi inviterer deg til å delta i en spørreundersøkelse, hvor vi ønsker innspill på hva idrettskretsen skal fokusere på. Reflekter også over hva ditt eget organisasjonsledd kan bidra med.

I undersøkelsen skal du rangere hvor viktig respektive delmål er for ditt organisasjonsledd, beskrive hva ditt organisasjonsledd kan bidra med innenfor deres egne planer, og komme med forslag til hva som vil bidra til måloppnåelse for Viken idrettskrets.

Undersøkelsen tar 10-15 minutter å gjennomføre. Dine innspill er verdifulle for å forme fremtiden til Vikenidretten.

Delta i undersøkelsen og vær med på å gjøre en forskjell!

Du deltar her.