Viken idrettskrets og samarbeidet med E-sportalliansen

Viken idrettskrets har besluttet å støtte og lære av E-sportalliansens arbeid.

Samarbeidet styrkes ytterligere ved vår felles deltakelse i EU-prosjektet "Grassroots esports" som arbeider for å gjøre det mulig for lokale idrettsklubber og skoler å nå ut til unge e-sportsutøvere og inkludere dem i verdibaserte miljøer som gir dem en sjanse til å møtes, leke og lære å leve et balansert og fysisk aktivt liv. Det vil fremme idrettsverdienes helse, innkludering, respekt og ansvar ved å utvikle og skalere e-sport i regi av grasrotklubber som et konsept og en modell over hele Europa. Vi håper vår deltagelse vil være med på å hente verdifull kunnskap om idrettens potensielle rolle i denne sterkt voksende barne- og ungdomsaktiviteten tilbake til Norge.

Styremedlem i Viken idrettskrets, Pål Thomassen, har tiltrådt E-sportalliansens prosjektstyre som et bindeledd, og det er også opprettet en faglig ressursgruppe som følger utviklingen nøye og bidrar til læring på tvers av de to organisasjonene. Ressursgruppen består av Øyvind Thorsen og Kim Thon fra Viken idrettskrets, samt Ola E. Apenes og André Baumann fra E-sportalliansen.