André Hansen og Camilla Borgan (adm. Viken idrettskrets), Hilde Stokke (styremedlem, Viken idrettskrets), kultur- og likestillingsminister Lubna Jeffery og Nils Einar Aas (generalsekretær Norges idrettsforbund)
André Hansen og Camilla Borgan (adm. Viken idrettskrets), Hilde Stokke (styremedlem, Viken idrettskrets), kultur- og likestillingsminister Lubna Jeffery og Nils Einar Aas (generalsekretær Norges idrettsforbund)

Viken idrettskrets møtte kulturministeren

Under et innspillsmøte i Sarpsborg delte styremedlem Hilde Stokke idrettskretsens forslag til hvordan man kan skape et mer inkluderende idrettsmiljø i Norge. Kulturminister Lubna Jaffery lyttet til idrettskretsen og 29 andre innspill.

Oppskriften er idretts- og aktivitetsglede sammen med Aktive lokalsamfunn

Under en samling i Sarpsborg, som samlet nøkkelpersoner fra kultur, idrett og friluftsliv, understreket idrettskretsen viktigheten av visjonen "Idretts- og aktivitetsglede for alle i Viken". Hilde Stokke fremhevet også idrettskretsens arbeid for å motivere og inkludere barn og ungdom i idrettsaktiviteter, spesielt de fra mindre privilegerte bakgrunner.

Hilde Stokke pekte videre på at noe av det viktigste Vikenidretten kan gjøre er å videreutvikle "Aktive lokalsamfunn"-modell for å få en mer helhetlig skoledag som fremmer en variert aktivitet og styrke læringsmuligheter for barn.

Idretten har gode ordninger – men trenger mer penger

Et sentralt tema i møtet var behovet for økonomisk støtte. Viken idrettskrets påpekte at eksisterende ordninger som LAM, Inkludering i idrettslag, og Solidaritetsfondet trenger sterkere finansiering for å sikre at flere barn og ungdom har mulighet til å delta i idrettsaktiviteter. De fremhevet også viktigheten av å styrke idrettsrådene som spiller en nøkkelrolle i kommunene.

Overleverte skriftlig notat

I det skriftlige innspillet formidlet idrettskretsen også opprettelsen av lokale knutepunkter for å fremme samarbeid med NAV og andre organisasjoner, spesielt i ressurssvake kommuner. Også at forskning og dokumentasjon er nødvendig for å vise verdien av investeringer i forebyggende tiltak for kommunene. 

Notat - Møte med Kulturdepartementet om inkludering i kultur, idrett og friluftsliv

Videreformidler forslag fra podcasten Idretten vil

Et forslag som ble formidlet fra Nord-Norge i podcasten Idretten vil, fant også frem i idrettskretsens forslag. Hilde Stokke videreformidlet behovet for en reiseordning i Nord-Norge for å redusere kostnadene forbundet med idrettsdeltakelse.

Kulturminister Lubna Jaffery takket de fremmøtte for deres initiativer og bidrag. Hun lovet å vurdere de foreslåtte tiltakene nøye og arbeide for å finne bærekraftige løsninger.