Viken idrettskrets besøker Stortinget for å fremme sosial bærekraft

Viken idrettskrets besøkte nylig Stortinget for å diskutere viktigheten av å inkludere sosial bærekraft i vurderingen av spillemiddelfordeling til idrettsanlegg.

Møtet oppstod som en spinoff av høstens busstur i forbindelse med valget, hvor idrettspresident Zaineb Al-Samarai deltok. 

Mange kommuner i Viken-regionen og andre steder i landet står overfor økonomiske utfordringer som begrenser deres mulighet til å bygge idrettsanlegg. Dette medfører en begrenset tilgjengelighet av idrettsaktiviteter for de som ønsker å delta. Dette har Viken idrettskrets skrevet om i en kronikk sammen med Viken fylkeskommunes Fylkesråd, Siv-Henriette Jacobsen.

Les kronikken

Under besøket på Stortinget hadde styreleder Roar Bogerud og leder av anleggsutvalget Pål Thomassen en konstruktiv samtale med Silje Hjemdal (Frp). Viken idrettskrets argumenterte for at sosial bærekraft må vurderes ved tildelingen av spillemidler. Dette sikrer at idrettsaktiviteter blir tilgjengelige for flere.

Diskusjonen om sosial bærekraft i fordeling av spillemidler forventes å fortsette å være en sentral del av den politiske debatten i fremtiden. Tidlig i 2024 kommer det en høring om idrettsanlegg.