Viken idrettskrets sitt innspill til spillemiddelordningen/nasjonal anleggsplan

Kulturdepartementet har invitert ulike organisasjoner til å komme med innspill for en helhetlig gjennomgang av spillemiddelordningen for anlegg til idrett og fysisk aktivitet. Idrettskretsens sine innspill ble bl.a tatt for seg under innspillsmøtet 09. februar med departementet.

Her kan du lese hele rapporten som er sendt departementet.

Her kan du laste ned rapporten som pdf-fil.