Organisasjonssjef Kathinka Mohn forteller om prosjektet Aktive Lokalsamfunn som skaper aktiv identitet og legger tilrette for livslang aktivitetsglede.
Organisasjonssjef Kathinka Mohn forteller om prosjektet Aktive Lokalsamfunn som skaper aktiv identitet og legger tilrette for livslang aktivitetsglede.

Veien videre for frivilligheten i Viken

Den årlige Frivillighetskonferansen i Viken ble arrangert torsdag 23. november 2023, med formålet å belyse frivilligheten i fylket for politikerne. Årets tema var "Veien videre for de tre nye fylkene og hvordan frivillighetspolitikken går fra det nasjonale, gjennom det regionale til det lokale."

Åpning og nasjonalt perspektiv
Arrangementet ble åpnet av stortingsrepresentant Turid Kristiansen (Høyre). Første del av konferansen fokuserte på det nasjonale nivåets forståelse av det regionale, presentert av Vanja Konradsen fra Frivillighet Norge. Frivillighet Norges samarbeidsplattform med KS dannet grunnlaget for deres samarbeid med offentlig sektor, bygget på prinsipper for god kommunal frivillighetspolitikk og intensjonsavtaler med flere fylkeskommuner.

Regionalt perspektiv – Frivillighetspolitikk i Viken
Diskusjonen dreide seg deretter mot Vikens frivillighetspolitikk. Viken har allerede en frivillighetspolitikk, men spørsmålet som reises er hvordan tre nye fylker kan utvikle og forankre en sterk frivillighetspolitikk. Viken blir oppfordret til å være en pådriver for folkehelsearbeidet gjennom partnerskap og samarbeid med frivillig sektor.

Skjermbilde 2023-11-27 kl. 11.29.00.png

"Idrettskretsen har valgt å opprettholde Viken idrettskrets fordi det gir en større leveranse. Det er flere forskjellige prosjekter som vi ikke hadde fått gjort om vi ikke hadde vært sammen i Viken idrettskrets," forteller styreleder i Viken idrettskrets, Roar Bogerud.

Diskusjonen om kommunens rolle som tilrettelegger ble også berørt. Frivillige lag og foreninger ønsker samarbeid med kommunen, tilgang til møteplasser, ressurser, aktiviteter, tiltak, lokaler, og personell. Viken må ha en tydelig og forankret frivillighetspolitikk som gir organisasjonene finansiering og forutsigbarhet.

Det ble presentert verktøy for utvikling av frivillighetspolitikk, med fokus på samarbeid mellom kommunen og frivillighet, og betydningen av en dedikert kontaktperson i kommunen med tilstrekkelig kapasitet og kunnskap.

Regionalt samarbeid mellom fylkeskommunen og frivilligheten
Konferansen inkluderte også sofasamtaler med politikere og representanter fra organisasjonene. Diskusjonen rundt samarbeidet mellom fylkeskommunen og frivilligheten inkluderte temaer som økonomisk forutsigbarhet, behovet for å samle lokale problemstillinger, og viktigheten av å forstå frivillighetens egenart.

Verdien av regionale ledd for de lokale
En annen del av konferansen utforsket verdien av de regionale leddene for de lokale. Diskusjonen mellom politikere og representanter fra Viken idrettskrets og andre organisasjoner pekte på behovet for å forbedre plattformer for kontakt og samarbeid.

Avslutning og fremtidig samarbeid
Heidi Vestbye Nyhus, fungerende fylkesråd for kultur og mangfold i Viken, avsluttet konferansen ved å understreke viktigheten av å anerkjenne de regionale leddene som bindeledd mellom det nasjonale og det lokale. Hun oppfordret til å bygge videre på det gode samarbeidet i de nye fylkene.

Frivillighetskonferansen i Viken 2023 ga et dyptgående innblikk i utfordringer og muligheter knyttet til frivillighetspolitikk på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Det ble klart at et sterkt samarbeid mellom frivillig sektor, fylkeskommunen og kommunene er avgjørende for å styrke frivilligheten og øke deltakelsen i 2024. Veien videre krever forankring av frivillighetspolitikk, økonomisk støtte, og tydelig kommunal tilrettelegging.