barn som leker
Foto: Viken idrettskrets Foto: Istock

Tilskudd til mangfolds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet

Lotteri- og stiftelsestilsynet lyser ut midler til mangfolds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet

100 nye millioner til tiltak som inkluderer flere barn og unge i idrett og friluftsliv er nå åpen for søknad.


Fristen for å søke på ordningen er 16. februar klokken 13.00.
Søknad og mer informasjon finner du her


Dette er målgruppene for ordningen: 
• Barn og ungdom fra 6-19 år i familier med vedvarende lavinntekt. 
• Jenter med minoritetsbakgrunn fra 6 til 19 år, og jenter fra 6 til 19 år generelt i sammenhenger der jenter er underrepresentert eller opplever særlige barrierer.
• Personer med funksjonsnedsetting. Denne målgruppen er ikke aldersbegrenset.   
• Nåværende og framtidige unge ledere og trenere, opp til 26 år, som er jenter/kvinner, personer med funksjonsnedsettelse eller personer med minoritetsbakgrunn.