Bilde av barn og trener

Spørreundersøkelse om idrettslagenes samarbeid med kommunen

Viken idrettskrets har mottatt forespørsel om deling av en spørreundersøkelse knyttet til idrettslags opplevelse om samarbeid med kommunen.

Svarene vil bli brukt i en masteroppgave av en student fra Høgskulen i Volda. Nedenfor følger forespørselen fra studenten og vedlagt er et samtykkeskjema. Vi håper at så mange som mulig deltar.

Mer informasjon om oppgaven, undersøkelsen og samtykkeskjema finner du her

Ta del i undersøkelsen her

Undersøkelsen er åpen frem til søndag 26. mars