VIK

Søknad om midler til Inkludering i idrettslag 2024

Inkludering i idrettslag er en tilskuddsordning fra Kulturdepartementet (KUD) via Norges idrettsforbund (NIF) der målet er at flere barn og unge skal få delta i idrettslag og oppleve idrettsglede

KUD har definert hvilke kommuner som er stønadsberettigede basert på statistikk. Viken Idrettskrets forvalter midler til kommunene Lillestrøm, Lørenskog, Ullensaker, Nordre Follo, Bærum og Asker samt Moss, Indre Østfold, Halden og Ringerike.

Søknadsskjema finner dere her.
Søknadsfristen er 1. februar 2024

Mål og målgrupper 
Formålet med tilskuddsordningen er å tilrettelegge for at barn og ungdom som står overfor økonomiske og/eller kulturelle barrierer for deltakelse kan delta i idrett/fysisk aktivitet i et idrettslag. Målgruppene er barn og ungdom med minoritetsbakgrunn og/eller fra familier med vedvarende lavinntekt. Jenter med minoritetsbakgrunn er spesielt prioritert. 

Søknadsberettigede tiltak:
• Ukentlig idrettstilbud
• Idrettstilbud over en kort periode
• Åpen hall
• Ferietilbud eller engangstilbud
• Andre tiltak/aktiviteter som inkluderer målgruppen
• Tiltak for å øke minoritetsforeldres deltakelse og engasjement i idrettslag