Sparebankstiftelsen DNBs Steinar Sætre innvilget søknad på flekken. Daglig leder i Frogn idrettsråd Lars Arne Aulie smiler fra kinn til kinn.
Sparebankstiftelsen DNBs Steinar Sætre innvilget søknad på flekken. Daglig leder i Frogn idrettsråd Lars Arne Aulie smiler fra kinn til kinn.

Sjokk og glede – 200 000 kroner fra stiftelse

Sparebankstiftelsen DNBs Steinar Sætre innvilget søknad på flekken. Daglig leder i Frogn idrettsråd Lars Arne Aulie smiler fra kinn til kinn. Idrettsrådet er nå et idretts- og aktivitetsråd.

Under anleggskonferansen til Viken idrettskrets i Bærum forrige helg var flere idrettsråd og idrettslag invitert til å fortelle om sine utfordringer og løsninger på idrettsanlegg. Frogn idrettsråd sitt innspill handlet om hvordan man må styrke samhandlingen mellom de frivillige organisasjonene i kommunen for å skape mer aktivitet; Kulturrådet, Frogn Friluftsforum, idrettsrådet og øvrig frivillighet i Frogn. Steinar Sætre kom på at Frogn hadde en søknad som nettopp var blitt innvilget, men ikke offentliggjort. Spontant reiste han seg opp og kunngjorde den gode nyheten til full applaus for 114 deltagere av konferansen.

Søkte om å bli et idretts- og aktivitetsråd
Viken idrettskrets i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB har laget en søknadsordning der idrettsråd som er villige til å påta seg den utvidede oppgaven med også å være koordinator for de øvrige frivillige aktivitetsorganisasjonene, kan få støtte til å ansette en administrativ ressurs. Dette fordrer, foruten samarbeid med de andre aktivitetsorganisasjonene, at kommunen også bidrar med midler. Vi vil matche det beløpet kommunen stiller, oppad begrenset til 350 000 kr pr år i to år.

- Frogn idrettsråd har sett at forventningene til idrettsrådet ikke innfris med frivillige som møter en sjelden gang. Saksmengden inn mot kommunen, frivillige organisasjoner, mot idrettslagene og idrettsforbundet øker stadig, forteller Lars Arne Aulie, daglig leder i Frogn idrettsråd. - Vi ønsker å sikre bedre rammevilkår for frivillig innsats, synliggjøre frivilligheten i større grad overfor befolkningen, kommuneadministrasjon og politikere, fortsetter han.

Etablering av et prosjekt for utvikling av nærmiljøanlegg
Steinar Sætre i Sparebankstiftelsen DNB mener dette er sklir rett inn i tankegangen som gjorde at prosjektet oppstod: - Søknaden til Frogn idrettsråd var veldig spennende. Idrettsrådet har bistått kommunen med å verdi-vurdere alle friluftsområder i kommunen, herunder nærmiljøanlegg. Idrettsrådet ønsker å ta et offensivt medansvar for nærmiljøanleggene. At kommunen ser på et idrettsråd som en ressurs er noe vi applauderer.

Idrettsrådet i Frogn har flere planer. Blant annet ønsker idrettsrådet å etablere et stimuleringsfond ved å søke støtte fra ulike sponsorer, gavefond og andre kilder som skal brukes til å stimulere de konkrete moderniseringsprosjektene knyttet til nærmiljøanlegg.

Hva er idrettsråd:
Idrettsråd tjener som et fellesorgan for idrettslagene inn mot kommunen. I Viken har vi 51 slike, hvorav 11 har administrative stillingsressurser, varierende fra 10 til 100 %. Dette fellesorganet skal være idrettslagenes samlede stemme inn mot kommunen, jobbe for idrettens rammebetingelser og gi innspill til anleggsutvikling og kommunalt planarbeid som involverer idrett og fysisk aktivitet.