Fylkesrådsleder, Siv Henriette Jacobsen, åpnet anleggskonferansen i Bærum. 
Fylkesrådsleder, Siv Henriette Jacobsen, åpnet anleggskonferansen i Bærum. 

Rekordstor deltagelse på anleggskonferansen

114 deltagere fra idrettslag, idrettsråd og samarbeidspartnere møttes på Fornebu for å utveksle erfaringer, drømmer om bedre anleggsdekning og ikke minst bygge nye relasjoner.

Bærum: Anleggsbefaring på Nadderud og Hosle, foredrag fra idrettslag, idrettsråd og Sparebankstiftelsen DNB og flere overraskelser stod på programmet for helgens anleggskonferanse.

Er Bærum best i klassen?
Det er langt fra alle kommuner som har et så behovsprøvd og gjennomarbeidet planarbeid mellom frivilligheten og det offentlige som Bærum. Nettopp derfor er det interessant for resten av idrettslagene og idrettsrådene å høre om hvordan de har lykkes i stor grad.

Idretten i Bærum gjør en fantastisk jobb på mange områder. De trener barn/unge/voksne, de bygger anlegg, de jobber dugnad, de engasjerer enormt mange i nærområdene, de er en sosial møteplass, rett og slett hjerte i nærområde de tilhører. Flere finansieringsløsninger har bidratt til sluttproduktet; aktivitetsglede for store deler av befolkningen.

- Det handler om å ha respekt for hverandre og levere. Vi har ikke vært en organisasjon som har hele tiden ropt, men vi har også vært med å bidra og jobbet med utvikling av både planer og systemer for at vi skal kunne få gode beslutningsgrunnlag. Vi har sammen jobbet frem beslutningsgrunnlag sammen med idrett og bad. Spesielt gode beslutningsgrunnlag for politikerne. Det har vært vårt hovedmantra helt siden 1990-tallet fra idrettsrådets side, forteller styremedlem i Bærum idrettsråd, Knut Gulbrandsen.

Styremedlem Knut i Bærum idrettsråd og Christer i Bærum kommune har god dialog.

- Vi prøver å hjelpe der hvor det kniper. Da er samarbeidet med idrettsrådet veldig viktig, for det er de som legger føringer for hva som skal prioriteres. Økonomien og midlene prøver å finne der hvor de trengs. Dette med kommunal lånegaranti, forskuttering av spillemidler, og forskuttering av momskompensasjon. Kommunal lånegaranti er nytt av året i Bærum. Den har jo vært jobbet over flere år, ganske mange år, fortsetter Christer Rinnan Aarfloen, avdelingsleder idrett og bad i Bærum kommune.

Ordningene kommunen og idrettsrådet har:
Forskuttering av spillemidler: Bærum Kommune har siden 2019 forskuttert spillemidler til enkelte større anleggsprosjekter.

Kommunal lånegaranti: Krav er at prosjektet det søkes om lånegaranti for ligger i Anleggsplanen og at prosjektet er/var spillemiddelberettiget.

Forskuttering av mva: Større prosjekter i idrettslagsregi kan søke om forskuttering av mva. Hvilke prosjekter dette gjelder, behandles i politisk sak ved rullering/revisjon av plan.

Bygg hvor det er størst behov
Flere rapporter, også gjennom Riksrevisjonen, har slått fast at utbyggingen av idrettsanlegg i Norge er for skjev. Oppsummert, er anleggsdekningen vesentlig svakere i områder med stor befolkningstetthet, og de samme områdene har også ofte utfordringer av sosioøkonomisk karakter, som forsterker behovet for flere, og mer varierte, anlegg.

Dagens ordning ser ikke ut til å klare å utligne nasjonale forskjeller. Innretningen og fordelingsprinsipper i den nasjonale fordelingen bør forandres. Løsningen er ikke enkel. Konkurransen med private aktører, sports-sentre, helsestudioer er også stor.

Idrettsstyremedlem Elisabeth Faret var til stede under konferansen med sin engasjerte stemme:

- Idretten må gjøre seg aktuell som samarbeidspartner. For å få til bærekraftige anlegg i fremtiden må vi se at det er ungdommen som skal bruke de fremtidige arenaene vi bygger. Ungdommen må ha lyst til å bruke tiden sin i anleggene vi bygger, sier hun. - Da må vi tenke økonomisk bærekraft, sosial bærekraft og ikke minst miljø. Det er der slaget står. At ungdommen vil være i idretten slik som vi er organisert.

Vi må få bedre økonomi i kommunene
Det ble snakket mye om finansiering av anlegg under konferansen. Deltagerne ble spurt om hva de største begrensningene for anleggsutvikling er i dag. Slik ble dette prioritert:
image44olj.png
Kommuneøkonomi står høyest på listen over utfordringer for lokalsamfunnene. At etterslep på spillemidler kom nederst på prioriteringslista henger sammen med at dette først og fremst er et problem mellom stat og kommune.

Folkehelse inn i plan- og byggingsloven
Elisabeth Faret kom med et spenstig oppspill til fremtidens lagspill rundt samfunnsutvikling hvor aktivitetsarealer står sentralt:

- Vi må gå inn plan- og bygningsloven for å si at bygger du boliger, så skal det også bygges anlegg til helsefremmende formål. Det skal være anleggsarealer til aktivitet som et krav når du bygger boliger. Man må ta den kostnaden det er å bygge gode bomiljøer. Jeg tror dette også vil bygge attraktivitet for kommunene.

Lagspill er eneste løsning
Nytteverdien av konferansen var ganske enstemmig. For å klare fremtidens utfordring som økonomi og frivillighet må man brette opp armene. Behovet for å profesjonalisere frivilligheten i møte med det offentlige og private kan sees på som en stor fordel. Nettopp derfor er Viken idrettskrets enormt stolte av at anleggskonferansen satte rekord i antall deltagere i år. Anleggsbygging er et bærekraftig lagspill.