Styreleder i Sarpsborg fotballklubb, Pål Marthinsen, og daglig leder, May-Britt Grønsholt, gleder seg til å forme prosjektet Aktive Lokalsamfunn fremover.
Styreleder i Sarpsborg fotballklubb, Pål Marthinsen, og daglig leder, May-Britt Grønsholt, gleder seg til å forme prosjektet Aktive Lokalsamfunn fremover.

Pengedryss over Sarpsborg-idretten

Sarpsborg-idretten fikk en uventet pengegave på nesten én million for å skape mer fysisk aktivitet. Viken idrettskrets introduserer tiltaket Aktive Lokalsamfunn for bedre samarbeid mellom idretten og skolen.

800 000 kroner til aktivitetsglede
Under anleggskonferansen i Bærum denne helgen overrasket Viken idrettskrets Sarpsborg fotballklubb med en tildeling på 300.000,- som skal gå til aktiviteter under fanen “Aktive Lokalsamfunn”.

Prosjektets hensikt er å skape gode løsninger som bidrar til mer aktivitet i skolen og idrettslaget. Sarpsborg Fotballklubb og Kurland skole har klart å bygge et tett samarbeid. Neste år vil tildelingen lyde på 200.000,- for videreføring av samarbeidsmodellen.

Sarpsborg Allianseidrettslag mottok i fjor 150.000,- til et parkour-anlegg ved Sandesundsveien skole til sitt Aktive Lokalsamfunn prosjekt. De mottar sin andre tildeling med samme sum i år.

Sarpsborg-idretten fikk en uventet pengegave på nesten én million for å skape mer fysisk aktivitet.

Er i gang med Aktive Lokalsamfunn
- Vi er ekstremt glade for tildelingen. Nå er idrettslaget og skolen i gang med Aktive Lokalsamfunn. Vi har etablert en god relasjon til skolen. Midt mellom oss ligger det en kunstgressbane, og mulighetene er mange. Det er fantastisk moro å skape mange bra tilbud for ungene. Vi har også andre aktiviteter i nærmiljøet med åpen idrettshall, forteller daglig leder for Sarpsborg Fotballklubb, May-Britt Grønsholt.

Aktive Lokalsamfunn er Viken idrettskrets sin betegnelse på nærmiljøer der idrettslaget har tatt et utvidet ansvar for å styrke tilhørigheten, fellesskapet og aktivitetsnivået blant innbyggerne. Tildelingene går til idrettslag som evner å styrke samhandlingen med det offentlige generelt og skoleverket spesielt.

Viken idrettskrets har masse gode ord å si om klubben: - Det er en stor glede å kunne tildele midler til Sarpsborg fotballklubb. De jobber med målrettede tiltak til mangfold og inkludering også utenfor egen medlemsmasse. Dette binder lokalsamfunnet sammen. Vi heier på dere, sier Hilde Stokke, styremedlem i Viken idrettskrets.

Ekstremt dårlig anleggsdekning
Idrettskonsulent i Sarpsborg idrettsråd, Ole Henrik Andersen, forteller at det er flere krefter som ønsker å gjøre noe med anleggssituasjonen i Sarpsborg.

- Sarpsborg har ekstremt dårlig anleggsdekning og er en kommune som har store økonomiske utfordringer. Da tror vi at det å samarbeide er eneste måten å få bygd gode anlegg. Derfor har vi startet en del prosesser som jeg synes er utrolig spennende.

Sarpsborg fotballklubb er den største fotballklubben i Sarpsborg med nesten 600 aktive medlemmer, men kun én elleverbane på kungsgress. Det skaper litt anleggsutfordringer på blant annet vinterstid. Sarpsborgidretten har gått sammen og laget noen skisser hvor de oppgraderer anlegget ganske kraftig og foreslår å sette opp en dobbelt hall på området. Styreleder i Sarpsborg fotballklubb, Pål Marthinsen, har klare meninger om fremgangsmåten:

- For at vi skal få til det er vi avhengige av alle gode krefter i Sarpsborg-idretten og ikke minst et godt samarbeid med kommunen og skolen. Vi har allerede knyttet dialog med Turn- og idrettslaget National som har en meget god brytegruppe som vi håper å få til et samarbeid med, sier han.

Selger ut sin gamle arv for å realisere drømmene
I dag holder Turn og idrettslaget National til i et tilfluktsrom på Kulås. Etter pandemien har klubben hatt en medlemsvekst på 30 prosent og ser at det øker og øker. Behovet er stort for nye arealer. Samtidig er idrettslaget i en prosess for å selge ut en 7-måls tomt i Sarpsborg.

- Vi selger ut vår gamle arv, forteller styreleder Bjørn Bakken Olsen. - Da har vi gått til Sarpsborg kommune og sagt at vi ønsker å legge alle pengene som vi får fra den tomten inn i en ny hall. Det er utrolig inspirerende når Pål kommer til oss og spør om vi vil være med.

Idrettsrådgiver i kommunen, Robin Braaten, er imponert over initiativene fra Sarpsborg-idretten: - Nå er det viktig at kommunen med politikerne i spissen blir med på spleiselaget. Etter innspill fra idrettsrådet har forskuttering av spillemidler og kommunal lånegaranti kommet på agendaen, og vi skal ha tett dialog fremover, forteller han.

Under anleggskonferansen, hvor 114 deltagere fra Viken deltok, representerte Sarpsborg-idretten med en delegasjon som bestod av Sarpsborg fotballklubb, Skjeberg golfklubb, Turn- og idrettslaget National, Sarpsborg idrettsråd og Sarpsborg kommune.