Opptak av Viken idrettskrets ledermøte mai 2023

I forkant av idrettstinget samlet Viken idrettskrets særkretser, regioner og idrettsråd til et rådgivende ledermøte. Over 70 delegater deltok for å diskutere de viktigste sakene som skulle tas opp på idrettstinget.

Lydhør for innspill

I sin åpningstale til forsamlingen understreket styreleder Roar Bogerud viktigheten av å være lydhøre og å forvalte kretsstyrets mandat på en seriøs og ansvarlig måte.

Representantene for Norges største idrettskrets, som har over 400 000 medlemmer og utøvere innenfor mer enn 170 forskjellige idrettsgrener, var enige om at forslaget til langtidsplan må justeres for å adressere de utfordringer idretten står overfor. De støttet idrettskretsens innsats for å utvikle idrettens samarbeidsevne og ønsket at idrettskretsen argumenterer for en ny overordnet målsetning: "Verdens beste idrettsorganisasjon" som blant annet viser hvordan idretten kan ta medbestemmelse og idrettsråd på alvor.

Idrettsrådsleder i Nordre Follo, Nina Vøllestad, uttalte:

–Nå må vi endelig se at idrettsrådene blir prioritert.

På møtet ble også idrettens arbeid med folkehelse diskutert, og det ble uttrykt ønske om at idretten skulle være tydeligere i sine valg innenfor folkehelseområdet.