Bilde av en fotballbane
Sammen går vi sammen i det grønne skiftet

Ny tildelingsrunde i Grønt lys for idretten

Viken idrettskrets, Innlandet idrettskrets og Vestfold og Telemark idrettskrets fikk sin utvidete søknad på Grønt lys for idretten innvilget i slutten av juni. Det betyr at idrettskretsene har fått 10 nye millioner inn i ordningen.

I første tildelingsrunde delte idrettskretsene ut omtrent ni og en halv million til grasrota, og det viste seg fort å være en populær tilskuddsordning. Av 63 innkomne søknader ble 56 bevilget midler.  

Andre tildelingsrunde åpner 1. august og avsluttes med utgangen av september. Alle som er berettiget til å søke spillemidler kan søke på ordningen, det gjelder også kommuner.  

Vi har laget en side som viser det meste man skal trenge av informasjon til prosjektet. Her kan man blant annet se hvilke kriterier som må ligge til grunn, hvilke kostnader ordningen støtter, hvorfor det er lønnsomt at kommunen man befinner seg i praktiserer forskuttering av spillemidler og kommunal garanti; og ikke minst finner man ut hvor mye støtte man kan få til sitt prosjekt. På den samme siden vil man også finne ut hvordan man søker.  

Sammen går vi sammen i det grønne skiftet – og i tillegg er det lønnsomt for klubbkassa!