Sosialt på kurs og man får nye venner!
Foto: Alexander Eriksson Foto: Alexander Eriksson

Lederkurs for ungdom

Er du mellom 15 og 19 år? Har du lyst å engasjere deg mer i idrettslag? Har du lyst til å bli en bedre leder?

Kurset skal gi deltakerne økt kunnskap om det å være en frivillig ressurs i idretten og ikke minst skape motivasjon til at de vil, kan og tør ta ansvar i eget idrettslag.

Tid: 21.-23. april
Sted: Numedal Folkehøgskole, Rollag

Les mer
Påmelding