Bilde av barn og trener

Inkludering i idrettslag

Inkludering i idrettslag er en tilskuddsordning fra Kulturdepartementet (KUD) via NIF der målet er at flere barn og unge skal få delta i idrettslag og oppleve idrettsglede

KUD har definert hvilke kommuner som er stønadsberettigede basert på statistikk. Viken Idrettskrets forvalter midler til kommunene Lillestrøm, Lørenskog, Ullensaker, Nordre Follo, Bærum og Asker. Disse har vært med i ordningen i mange år.
Moss, Indre Østfold, Halden og Ringerike er nye kommuner i ordningen.


Her finner dere søknadsskjema
Søknadsfristen er 1.februar

Søknadsberettigede tiltak:
• Ukentlig idrettstilbud
• Idrettstilbud over en kort periode
• Åpen hall
• Ferietilbud eller engangstilbud
• Andre tiltak/aktiviteter som inkluderer målgruppen
• Tiltak for å øke minoritetsforeldres deltakelse og engasjement i idrettslag