Tilskuddsordninger.jpg

Idrettslag kan nå søke om tilskudd til energianalyser!

Viken fylkeskommune har informert idrettskretsen at ordningen nå er utvidet til også og gjelde idrettslag/anlegg.

Viken fylkeskommune ønsker å støtte bedrifter og idrettslag som har behov for å gjennomføre energianalyse eller kartlegging, som grunnlag for beslutning om å gjennomføre energieffektiviseringstiltak i næringsbygg / idrettsanlegg. Det er ingen søknadsfrist, men energianalysen må gjennomføres innen 1. november 2023.

Mer informasjon og søknadsskjema finner du her