Det har vært stor deltagelse og engasjement på daglig ledersamlinger i høst.
Det har vært stor deltagelse og engasjement på daglig ledersamlinger i høst.

Daglig lederfora styrker idrettslagene i Viken

I løpet av høsten har Viken idrettskrets arrangert tre daglig leder-samlinger med mål om å ivareta og styrke daglig ledere og administrativt ansatte i idrettslag og idrettsråd.

Samlingene har funnet sted i Halden, Asker og Hallingdal.

Faglig påfyll, inspirasjon, og erfaringsutveksling
De ulike samlingene har inkludert presentasjoner hvor aktuelle temaer som trener- og dommerattester, søknadsprosesser for allidrettsmidler, bruk av Orgbrain, samt utforming av bærekraftsplaner for idrettslag og idrettsråd har blitt belyst.

Alexandra Hastings fra Viken idrettskrets har delt sine erfaringer med paraidrett i Viken. Prosjektet "Fra klubbhus til aktivitetshus" som har hatt sin oppstart i høst med midler fra Sparebankstiftelsen DNB har fått mye oppmerksomhet. Andrè Hansen delte innsikt og perspektiver for å inspirere og utfordre deltakerne på å fylle prosjektet med innhold og deltagelse fremover.

En viktig del av samlingen var også en diskusjonsseksjon der daglig ledere kunne bidra med sine innspill og erfaringer, noe som åpnet for en bred erfaringsutveksling.

Bærekraft i fokus
Et sentralt tema gjennom arrangementene har også vært bærekraft, hvor deltakerne ble oppfordret til å reflektere over hva dette begrepet betyr for deres idrettslag eller idrettsråd. Geir Skinnes fra Drammen idrettsråd påpekte at selv om mange allerede er gode på bærekraftsmålene, handler det om å sette det i system og fokusere på det som en del av idrettslagets strategi.