Årsmøtet kan gjennomføres både fysisk og digitalt
Årsmøtet kan gjennomføres både fysisk og digitalt

Årsmøte i idrettslag

Årsmøte er idrettslagets høyeste myndighet, og skal avholdes hvert år innen utgangen av mars.

Årsmøtets oppgaver er nærmere beskrevet i idrettslagets lov. Der fremgår det også hvordan innkalling skal foregå og hvordan årsmøtet skal gjennomføres.

Årsmøtet legger grunnlaget for idrettslagets virksomhet. Alle medlemmer som ønsker å være med på å bestemme hvordan idrettslaget skal drives, bør delta på årsmøtet.

Årsmøtet kan gjennomføres ved fysisk oppmøte, ved digitalt oppmøte eller som en kombinasjon av digitalt og fysisk oppmøte.

 

Frister

Etter NIFs lov § 2-16 gjelder følgende:

  • Frist innkalling: 1 måned
  • Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet: 2 uker
  • Saksliste og saksdokumenter: 1 uke

 

Kjønnsbalanse

NIFs lov § 2-4. Ved valg/oppnevning og ved representasjon, skal begge kjønn være representert.

Idrettslaget skal tilstrebe full kjønnsbalanse, og dersom dette er umulig skal idrettslaget jobbe for representasjon som speiler medlemsmassen.

Minimumskravet ved valg/oppnevning av mer enn tre personer skal det velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem.

Ansattes representant teller ikked me ved beregningen av kjønnsfordelingen.