Vil ditt idrettslag være med på å skape mer Aktive Lokalsamfunn? Nå kan dere søke midler hos oss.

Viken idrettskrets gjør en ny utlysning på prosjekter under fanen Aktive Lokalsamfunn.

Aktive Lokalsamfunn gir støtte til idrettslag som ser ut over sin daglige aktivitet og samarbeider med andre for å gi barn og unge en trygg og aktiv oppvekst og legge grunnlaget for livslang idretts- og aktivitetsglede. Samarbeid med skolen har vært en grunnstein i prosjektene fordi man på denne arenaen når alle, også de som ikke deltar i den organiserte idretten.

Dersom dette kan være noe for dere så anbefaler vi et besøk på våre nettsider for prosjektet: Søk støtte

Delta på båtkonferanse og få hjelp med ditt prosjekt.

19.-21. mai arrangerer vi et båtseminar der kjernen er arbeidet med Aktive Lokalsamfunn. Deltagerne vil få møteklubber med ulik fartstid og erfaring fra prosjektet samtidig som det vies tid til å utforme skisser til gode prosjekter for deltagerne selv. Vår støttespiller, Sparebankstiftelsen, deltar også på konferansen. Bli med oss på tur og start reisen mot ditt Aktive Lokalsamfunn.

Invitasjon og program her!

Meld deg på båttur her.

Les også: Bli med på båttur