Skiold

Verdensrekord i antall deltakere på klubbprosess hos SBK Skiold i Drammen

Nøyaktig 100 medlemmer kom inn døra på Marienlyst skole og ville dele sine tanker og meninger om idrettslagets framtid. «Det må vel være norgesrekord i antall deltakere i prosess i idrettslag?» spør vi Torkell Seppola, Seniorrådgiver, organisasjon og utvikling, Norges Idrettsforbund. «Norgesrekord? Nei, det er verdensrekord!»

Styret og de ansatte i Skiold hadde gjort en grundig jobb med å få med seg medlemmene til denne kvelden. Det hjalp å be inn lagledere og trenere på et formøte slik at hensikten med prosessen både ble godt kjent og oppfattet nyttig. På den måten spredte «det glade budskap» seg ut i alle lag. 

Det deltok trenere, lagledere, foreldre, aktive, mindre aktive, ungdommer og voksne – med andre ord en god blanding som la et viktig grunnlag av meninger. 

Fokuset for kvelden var å kartlegge hvor idrettslaget står i dag. 

Først skulle det drømmes. Hva håper vi står om Skiold i Drammens Tidende om 5 år? God stemning i forsamlingen!De neste øvelsene
Hva er bra og hva fungerer mindre bra? 
Er det noe vi savner? 
Hva kan Skiold bli bedre på? 
Hvilke forhold bør vi gjøre noe med? 

Det ble jobbing individuelt og i grupper. Erfaringsutveksling og diskusjoner på tvers førte fram til nyttige forslag om forhold til forbedring i Skiold i dag. Dette ble snakket om i plenum og vi fikk synspunkter fra både ungdommen, voksne, jenter og gutter. Hva kan Skiold bli bedre på? Hvilke forhold bør vi gjøre noe med? 

Et uvurderlig grunnlag ble lagt for videre jobbing med hvor idrettslaget vil og hva som skal satses på framover. Framdriftsplaner skal legges og oppgavene fordeles godt både blant de som deltok på kvelden og andre aktuelle medlemmer.  

Dette blir bra! Heia Skiold!