Nyvalgt styre i Viken idrettskrets.
Nyvalgt styre i Viken idrettskrets.

Ungt og erfarent styre

Flere yngre frivillige ønsker å bidra til fellesidrettslige oppgaver i Viken. Kretstinget ble historisk da tre av de nye styremedlemmene er 28 år eller yngre. Vikenidretten bidrar dermed for at fremtidens idrettspolitiske kompetanse sikres.

Roar Bogerud ble gjenvalgt som styreleder. Flere av de tidligere styremedlemmene blir med videre, noe som også er viktig for kontinuitet. 

- Jeg ser frem til å fortsatt jobbe for et mer aktivt Viken. Jeg er oppriktig glad for at vi har fått yngre styremedlemmer som kan gi oss godt voksne litt nye tanker om hvordan den fremtidige idrettsorganisasjonen skal se ut, sier Roar Bogerud.

De tre yngre styremedlemmene er:
Amalie Hov Malkenes, Tistedalen IF. 18 år
Emilie Zakariassen Hansen, Fredrikstad IF. 28 år (1. nestleder)
Odin Sjøtun, Lillestrøm og Omegn Bueskyttere. 21 år

I tillegg er Andreas Haugen, Skogstrand IF. 27 år varamedlem.

Se styresammensetningen:

Leder:
Roar Bogerud

1. nestleder:
Emilie Zakariassen Hansen

2. nestleder:
Kjetil Bakke

Styremedlemmer:
Anita Hokholt Engh
Turid Williksen
Samir Tawfiq
Amalie Hov Malkenes
Hilde Stokke
Pål Thomassen
Atle Strandos
Anne Groseth
Odin Sjøtun

Ansattes representant:
Stig André Hansen

Varamedlemmer:
Lisbeth Coste
Roy Nettum Wetterstad
Andreas Haugen