ski-langrenn-ungdom.jpg

Tilskudd til politiutgifter ved idrettsarrangement for barn og ungdom

Stortinget bevilget i 2016 og 2017 til sammen 5,04 millioner kroner som skulle tildeles idrettslag som hadde utgifter til politi i forbindelse med idrettsarrangement for barn og ungdom. Det gjenstår 127 000 kroner av disse bevilgningene.

Idrettslag som har hatt politiutgifter i 2021 kan søke om tilskudd.

Søknadsfristen er 9. mars 2022.

Alle idrettslag og grupper i fleridrettslagene vil motta en e-post med mer informasjon om ordningen.

Det finnes også informasjon på NIFs hjemmeside.

Tilskudd for utgifter til politi (idrettsforbundet.no)