Bærekraftige kunstbaner
Bærekraftige kunstbaner

Tilskudd - bærekraftige kunstgressbaner

Kommuner og idrettslag i Viken som skal bygge eller rehabilitere kunstgressbaner med fyllmateriale som ikke inneholder noen spor av plast, kan søke om tilskudd til å utvikle og etablere slike baner.

Søknadsfristen er 1. mai 2023.

For mer detaljer:
Tilskudd til å utvikle og etablere nye bærekraftige kunstgressbaner - Viken fylkeskommune