Selvbestemmelse er vårt ønske om å være selvstyrt. Barn uttrykker dette allerede i småbarnsalderen: "Jeg vil klare selv."
Selvbestemmelse er vårt ønske om å være selvstyrt. Barn uttrykker dette allerede i småbarnsalderen: "Jeg vil klare selv."

Ta en prat om hva barna vil!

Idrettens barnerettigheter setter barnas behov i sentrum. At barn kan velge idrett kan gjøre en stor forskjell i form av økt mestring, trivsel og tilhørighet.

Barnerettighetene uttrykker de verdiene som skal ligge til grunn for barneidretten i Norge. Punkt 5 som handler om at barn har rett til å velge har stor sammenheng med SDT - Self determination theory eller selvbestemmelsesteori.

5. Barn har rett til å velge hvilken idrett, eller hvor mange idretter de vil delta i. De bestemmer selv hvor mye de vil trene.
Les barnerettighetene her.

Den går i stor grad ut på at vi blir indre motivert dersom vi opplever at vi har tilstrekkelig selvbestemmelse (autonomi) i det vi skal gjøre. Selvbestemmelse er vårt ønske om å være selvstyrt. Barn uttrykker dette allerede i småbarnsalderen: "Jeg vil klare selv."

Selvbestemmelsesteori er en makroteori om menneskelig motivasjon og personlighet som angår menneskers medfødte veksttendenser og medfødte psykologiske behov. Det gjelder motivasjonen bak folks valg i fravær av ytre påvirkninger og distraksjoner. Wikipedia (engelsk)

Lytt til Cengiz og hvordan han fant det han drømte om. Gjorde han et selvbestemt valg?