Et smil bidrar til idrettsglede, og det vil vi at alle skal oppleve!
Et smil bidrar til idrettsglede, og det vil vi at alle skal oppleve!

SMIL – og si hei!

Skal du trekke det litt lenger, gi et kompliment eller strekk ut en hjelpende hånd. Skal du strekke det enda lenger, vær en idrettsgledespreder. Vil du ta enda et steg videre? Bli frivillig! Litt eller litt mer, det er opp til deg. Skal du toppe skalaen så spør du en til som kan være frivillig med deg.

Smil - og si hei, er månedens bærekraft tips. Men hva har dette med bærekraft å gjøre? Et smil og en vennlig velkomst skaper trivsel og har en positiv innvirkning på den enkeltes liv. Et smil bidrar til idrettsglede, og det vil vi at alle skal oppleve! 

Et smil signaliserer vennlighet 

Den sosiale dimensjonen i bærekraftsmålene handler i all hovedsak om menneskenes rettigheter. Alle skal gis muligheten til å leve trygge og anstendige liv med grunnleggende goder, god helse og utdanning. Norge har et velfungerende skole- og velferdssystem. I tillegg har vi frivilligheten og fritidsaktiviteter som bidrar til bedre helse, økt livskvalitet og meningsfylte hverdager for mange. Idretten har i dag 2,1 millioner medlemmer. Det kan vi smile av, og vi kan smile til hverandre. For smil smitter på en bra måte. En smitte vi tåler og trenger. Vi tolker hverandre på noen millisekunder, og smil er tydelig signal på vennlighet. 

Etter to år med korona har vi kanskje alle kjent på den nye usikkerheten når vi møtes. Klem har vært helt uaktuelt, håndtrykk har vært lov innimellom, knoke mot knoke eller et nikk på to meters avstand. Noen er reserverte, og andre er det ikke. Dette er roten til en usikkerhet i det første møte mellom mennesker. Da er det bare å tenke; SMIL! 

For enkelte er et smil ekstra viktig! 

Det jobbes målrettet for å senke barrierer for deltagelse og inkludere flere i idrett. I en fersk undersøkelse om oppvekst i økonomisk fattigdom konkluderes det med at barna i disse familiene er isolert fra fritidsaktiviteter. Små felleskapsopplevelser har stor betydning for barna, og foreldrene gjør sitt beste for å unngå stigmatisering*. Deltagelse i idrett kan gjøre en stor forskjell for disse barna og et smil er av stor betydning. 

Ta et valg 

Vi har alltid et valg. Vi kan velge å bidra positivt eller vi kan bidra negativt”, sier Øystein Pettersen i Gullvaffel-podden. Idretten og frivilligheten er basert på at alle bidrar. Det er det som er avgjørende for at aktivitetene går rundt. Sirkulære prosesser er essensielt i bærekraftsarbeidet, det kan defineres som et kretsløp med mål om at ressursene forblir i sirkelen lengst mulig. For idretten er det aktive og frivillige som er ressursene. Vi vil ha med alle, vi ønsker at alle er med lengst mulig – da er det kaft i idrettens sirkulære prosess. Da er idretten bærekraftig! 

 Vi trenger aktive og frivillige som bidrar positivt over tid. Hvis du starter i idretten som liten og på reisen støtter oppunder at andre får oppleve idrettsglede lengst mulig som igjen får med flere på laget så bevarer vi ressursene i idretten i en sirkulær prosess.... Det sies av vi blir med fordi vi blir spurt, og vi fortsetter å være med fordi vi trives. Vi har alle et ansvar for at deltagere og frivillige trives. Inkludering og lek er to av de fire verdiene til NIF. Smil henger tett sammen med disse verdiene. 

Om det er et smil og et kompliment, eller om det er frivillige verv, det får den enkelte vurdere. 

2022 er frivillighetens år. Viken idrettskrets har lansert gullvaffelen, en betegnelse på en ildsjel som skal hedres hver måned for å løfte frem frivillighetens verdi i Vikensamfunnet. Det er mange gullvafler i idretten. Og husk -Et smil er også gull verdt:)