Skal ditt idrettslag gjennomføre digitalt årsmøte?

Praktisk gjennomføring av digitalt årsmøte, votering og valg, ulike verktøy som finnes. Se opptak fra kurset 8. februar

00:00 Klargjør presentasjonen
01:06 Kurset starter
01:12 Viser agenda
01:55 Min erfaring med ting og årsmøter
03:55 Praktisk gjennomføring
04:06 Når er det aktuelt med digitalt eller hybrid møte?
08:34 Møtekultur
09:36 Sjekkliste og kjøreregler
13:42 Et vellykket årsmøte
15:30 Votering og valg
17:09 Hva må man tenke på?
18:44 Enkle verktøy
21:43 Avanserte verktøy - GoPlenum
23:52 Demo, spørsmål og diskusjon samt dele erfaringer
32:53 Demo i Teams - nyttige verktøy (f.eks. avstemning via Forms inni Teams)
45:06 Demo i GoPlenum - nyttige verktøy (saker, fremme forslag, be om ordet, opprop, oppropskode, avstemning (for/mot), valg av tillitsvalgte)
59:55 Svarer på innkommende spørsmål
01:12 Kurset er ferdig