Illustrasjonsbilde av paraidrett

Siste paraidrettsdagen i Ski?

Om få dager begynner Paralympics. Norge vil delta med noen av de ypperste idrettsutøverne i verden. Samtidig møter ikke noen opp på paraidrettsdagene i Ski. Idrettskretsen kan ikke love at det blir paraidrettsdag også i 2023.

Den 15. mars har Paralympics akkurat blitt avsluttet, og de norske utøverne har kommet hjem, fornøyde med medaljer - men noen er sikkert også litt skuffet. Det er også samme dagen Viken idrettskrets inviterer unge og håpefulle, og kanskje fremtidens paralympiske deltakere til en tilrettelagt idrettsdag med spennende aktiviteter og idretter.   

–Dagen er til for at elever med ulike funksjonsnedsettelser skal få prøve ulike idretter i trygge omgivelser med individuelle tilpasninger, sier paraidrettsansvarlig i Viken idrettskrets, Alexandra Hastings. 

Det er elever fra barne- ungdoms og videregående skoler som ønskes velkomne til en morsom og aktiv dag i Ski Alliansehall. 

For få påmeldte – er dette siste paraidrettsdagen i Ski? 

Hun er imidlertid litt fortvilet over at det er så få som har meldt seg på. Det er helt vanlig at det er over 100 deltakere. Nå er det kun et fåtall som har meldt seg på. 

– Vi får håpe på at det ikke er normalsituasjonen etter pandemien. Vi mener at dagen er et svært positivt tilskudd både for idrettslagene, men fremfor alt for ungdommene. Men samtidig er det jo ikke første gangen vi opplever at det er vanskelig å nå ut med informasjon, sier Hastings. 

Hun forteller at dette kan være grunn til at idrettskretsen må avlyse neste års paraidrettsdag. 

Samarbeid med skolene 

Paraidrettsdagene har lenge vært idrettskretsens måte å markedsføre at alle skal føle seg velkommen i idretten. Leder av idrettskretsens paraidrettsutvalg, Anita Hokholt Engh, sier at dette er dagen hvor idrettslag kan vise frem seg og sin aktivitet. Da vil terskelen for å melde seg inn i idrettslagene bli lavere mener hun. 

– Vi vet at de som har funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer kommer dårligere ut i fritidsaktiviteter, og de deltar mindre enn jevnaldrende i både tilfeldige og organiserte aktiviteter. Det er et samfunnsproblem, sier Hokholt Engh. 

Hun forteller om hvor vanskelig det er å nå ut via skolene. Gjengangeren med dårlig informasjonsflyt opptar henne. Den setter ofte en effektiv stopper for positive tiltak. 

– Vi forsøker å finne frem til riktig metode for å nå ut til så mange som mulig, samtidig så ser vi jo at dette burde vært en dag hvor skolene deltar sterkere i planlegging og gjennomføring, slik at hele klasser kunne delta. Vi i idrettskretsen klarer ikke å tilrettelegge for alle skolene i Viken, sier Hokholt Engh.  

Håper fortsatt på fullsatt hall 

Alexandra Hastings håper at Ski Alliansehall blir stappfull den 15. mars. 

– Det er fortsatt mulig å melde seg på. Vi holder påmeldingen åpen til den 8. mars. Vi håper at det kommer fullt med barn og ungdom da, sier Hastings.