Flere unge idrettsutøvere som ønsker å satse på idretten sin vil nå få mulighet til å kombinere yrkesfag og idrett.
Flere unge idrettsutøvere som ønsker å satse på idretten sin vil nå få mulighet til å kombinere yrkesfag og idrett.

Viken vil satse på unge idrettstalenter

Viken fylkeskommune vil gjøre det enklere å kombinere yrkesfaglig utdanning med satsing på toppidrett, og får med seg Olympiatoppen Østlandet på et samarbeid.

Det finnes mange tilbud for ungdom som vil drive med sin idrett på et høyt nivå i Viken innen studieforberedende utdanningsprogram. Men på yrkesfag er det få skoler som legger til rette for en slik kombinasjon i dag. Det vil Viken fylkeskommune nå gjøre noe med.

Fylkesrådet tok i oktober i fjor et initiativ til at også yrkesfagelever kan velge toppidrett som programfag, hvis skolen tilbyr det, og nå stiller også fylkestinget seg bak.

– Dette er virkelig en gladsak, og jeg er stolt over at fylkestinget stiller seg bak forslaget, som legger til rette for at elever som ønsker å utvikle talentet sitt innen idrett får muligheten til det, uavhengig om de går studiespesialiserende eller yrkesfag. Dette handler om å ivareta hele mennesket og sikre et helhetlig skoleløp, sier fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen (Ap).

Samarbeider med Olympiatoppen 

Viken fylkeskommune har inngått et samarbeid med Olympiatoppen Østlandet for de elevene som er på et særlig høyt idrettslig nivå. Elever på yrkesfag og studieforberedende utdanningsprogram som blir valgt ut av Olympiatoppen som morgendagens toppidrettsutøvere, kan etter ordningen søke om et ekstra år til å gjennomføre ordinært opplæringsløp.

Ordningen gjelder også for parautøvere.

Avdelingsleder i Olympiatoppen Østlandet, Jorunn Horgen, roser satsingen til Viken fylkeskommune.

– Vi er glade for at Viken fylkeskommune nå griper muligheten og åpner handlingsrommet, slik at idrettstalenter som også ønsker å gå yrkesfag kan kombinere dette med satsing på toppidrett, sier avdelingsleder Jorunn Horgen i Olympiatoppen Østlandet.

Krevende overgangsperiode

– Å få til den krevende overgangen fra juniornivå til seniornivå, er helt avgjørende for å lykkes med en toppidrettssatsning. Derfor er jeg glad for at Viken fylkeskommune nå åpner for at idrettstalenter som har behov for et utvidet skoleløp kan søke om dette, sier hun. 

Samtidig roser Horgen Viken fylkeskommune for å tørre å vedta en slik sak, uten å ha alle svarene på bordet først. Det krever mot, sier hun.

Idrettskretsen begeistret

Viken idrettskrets inviterte Siv Henriette (fylkesråd for utdanning og kompetanse) til en prat om satsingen på toppidrett og yrkesfag under Arendalsuka i sommer, og er begeistret for oppfølgingen og vedtaket.

– Nå legger Viken grunnlaget til å lykkes med flere ting; unge idrettsutøvere får muligheten til å satse på idretten sin, toppidrett blir brukt til stedsutvikling, og i tillegg har satsingen potensiale til å øke rekruttering til yrkesfag. Viken viser vei, og er et forbilde for flere andre regioner, sier styreleder i Viken idrettskrets, Roar Bogerud.  

Økonomiske rammer

Siv Henriette Jacobsen er positiv til utprøving av ulike økonomiske modeller for å få dette til. Men det må være innenfor skolenes økonomiske rammer, understreker hun.

–  Med begrensede ressurser må skolene alltid prioritere sin kjernevirksomhet. Men jeg er åpen og positiv til å se på ulike modeller for hvordan vi kan tilrettelegge for unge idrettstalenter. 

–  Dette er en viktig sak for Viken fylkeskommune. Det handler ikke bare om å løfte fram våre fremste idrettstalenter, men også å slå et slag for folkehelsa, sier hun.

Bærekraft

FNs 17 bærekraftsmål skal ligge til grunn for samfunnsutviklingen i Viken, kort sagt i «alt» Viken fylkeskommune gjør. Å legge til rette for kombinasjon av yrkesfaglig opplæring og toppidrett bidrar til oppnåelse av blant annet bærekraftsmål nr. 4: “Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle”.

Kontakt

Elever som ønsker et samarbeid med Olympiatoppen Østlandet, må sende søknad til Olympiatoppen Østlandet innen 1. februar. Søknadsfrist for skoleplass i videregående opplæring er 1. mars. Elevene må konkurrere seg inn på aktuelt utdanningsprogram på like vilkår som andre elever. Elever som ønsker å søke på dette, må kontakte seksjon inntak og dimensjonering i Viken fylkeskommune v/ Lasse Morstøl Vinje, på tlf 22 05 50 22 eller send e-post til lassev@viken.no

I tillegg må elevene sende en egen søknad til Eirik Hanssen ved Olympiatoppen Østlandet.

E- post: eirik.hanssen@olympiatoppen.no

Tilleggssøknaden får du tilsendt på e-post fra Lasse Morstøl Vinje fra Seksjon Inntak og Dimensjonering. Olympiatoppen vil vurdere om elevene kvalifiserer for et samarbeid.

Hvem kan søke?

Utøvere som holder et høyt nasjonalt eller internasjonalt nivå i sin idrett (også paraidrett), og som har de holdninger og målsetninger som skal til for å nå et internasjonalt nivå

Dette gjelder:

Lagidretter, aldersbestemte landslag eller prioriterte spillere fra særforbund.

Individuelle idretter, landslag/rekrutt, topp 10 i sitt årskull, internasjonal representasjon og satsningsgruppe.

Idrettsresultater i forhold til tidlig treningsmengde og fysiske alder, motivasjon og langsiktig mål og vilje, samt evnen til å gjennomføre nok trening med god kvalitet.

Elevene får mulighet til å få sin opplæring fordelt over flere år.

Skolen og idretten er sammen ansvarlig for en helhetlig oppfølging av elevene på arenaene utdanning og idrett. Viken fylkeskommune og Olympiatoppen Østlandet vil tilrettelegge så langt det er mulig innenfor dagens regelverk og ressurser. Olympiatoppen Østlandet skal bidra til å skape gode utviklingsmuligheter for toppidrettsutøvere, trenere og idrettsmiljøene tilhørende Viken, og vurdere søkerne opp mot kvalitetskrav i samarbeid med særidrettene.

Spørsmål om tilbudet kan rettes til Eirik Hanssen ved Olympiatoppen Østlandet.