Utdanning Nett.jpg

Samarbeidsforum med særidrettene

Torsdag kveld, 7. april blir vårens Samarbeidsforum med særidrettene holdt digitalt på Microsoft Teams.

Viken idrettskrets ønsker tettere dialog og samarbeid med særidrettene i Viken, og inviterer til en kveld med informasjon og erfaringsutveksling.

Det er som kjent mye som skjer i Viken fylke, noe som gjenspeiles i forumets program.

Oppløsning av Viken Fylke
– oppdatering om VIK som org.ledd - Kathinka Mohn, org.sjef og Roar Borgerud
Hvordan jobber VIK med FN’s bærekraftmål, oppdatering
– Kathinka Mohn
Frivillighetsåret 2022 & #GNIST- prosjektet, en satsing på kjønnsbalanse og mangfold
– Knut Harald Sommerfeldt, teamleder kommunikasjon
Paraidretten i Viken
– Alexandra Hastings, teamleder paraidrett
Samarbeid med idrettsrådene og kommuneindeks
– Johan Conradson, teamleder idrettspolitikk

Forumet starter kl. 19.00 og varer til ca. kl. 20.30

For spørsmål, ta kontakt med: Martin Wroblewski 48 27 44 85