To mennesker ser på en rapport, idrettsanlegg bak

Reviderte bestemmelser – tilskudd for tildelinger i 2023

Kulturdepartementet har nå distribuert de reviderte bestemmelsene om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet for tildelinger i 2023.