Molde Danseklubb og alle andre idrettslag i Norge kan nå søke om penger til mangfold- og inkluderingstiltak. Foto: Bård Basberg
Molde Danseklubb og alle andre idrettslag i Norge kan nå søke om penger til mangfold- og inkluderingstiltak. Foto: Bård Basberg

Ny ordning: Idrettslag kan søke om tilskudd til mangfolds- og inkluderingstiltak

Kulturdepartementet lanserer en helt ny søknadsbasert ordning hvor idrettslag og foreninger i hele Norge kan søke om penger til mangfolds- og inkluderingstiltak. 200 millioner kroner ligger i potten. Målgruppen er barn og unge fra lavinntektsfamilier, jenter med minoritetsbakgrunn, mennesker med nedsatt funksjonsevne og trenere og ledere.

Ordningen forvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet, og de vil etter planen ta imot søknader fra begynnelsen av mai.

De 200 millionene er finansiert i samarbeid med staten og de private bidragsyterne OBOS, Sparebankstiftelsen DNB og Stiftelsen VI. Ordningen gjelder for 2022 og 2023.

- Alle barn og unge skal kunne delta i idrett og fysisk aktivitet, uavhengig av hvem de er, hvor de bor, eller hvor mye foreldrene tjener. Dessverre er det mange som faller fra, eller som aldri får delta i det hele tatt. Nå lanserer vi en ny ordning med 200 millioner kroner som skal bidra til økt deltakelse for barn og unge i idrett og fysisk aktivitet, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen i en pressemelding.

Idrett er viktig
85 prosent av unge som vokser opp i familier med høy sosioøkonomisk status har deltatt i ungdomsidrett, mot 61 prosent av dem som vokser opp i familier med tilsvarende lav status. Jenter med minoritetsbakgrunn og personer med funksjonsnedsettelse er andre grupper hvor deltakelse i idrett og fysisk aktivitet kan være utfordrende.

- Dette handler om å inkludere dem som trenger det mest. Det handler om å hindre utenforskap. At barn og unge deltar i idretten har stor betydning for den enkelte, men også for samfunnet. Idrett er kjempeviktig som sosial oppvekstarena, og for barn og unges psykiske og fysiske helse. Derfor må vi arbeide målretta for å sikre mangfold og inkludering, og da blir denne nye ordninga viktig sier Trettebergstuen.

Målgruppene i ordningen er:

  • Barn og ungdom fra 6 til 19 år i familier med vedvarende lavinntekt.
  • Jenter med minoritetsbakgrunn fra 6 til 19 år, samt jenter fra 6 til 19 år generelt i sammenhenger der jenter er underrepresentert eller opplever særlige barrierer.
  • Personer med funksjonsnedsettelse. Målgruppen er ikke aldersbegrenset.
  • Nåværende og framtidige unge ledere og trenere, opp til 26 år, som er jenter/kvinner, personer med funksjonsnedsettelse eller personer med minoritetsbakgrunn.

Se pressemeldingen fra Kulturdepartementet

Les også mer om ordningen på Lotteri- og stiftelsestilsynet